Polopiryna C 500 mg + 200 mg, tabletki musujące, 18 szt.

Produkt leczniczy do stosowania w bólu różnego pochodzenia, gorączce (towarzyszącej przeziębieniu) o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym.

27,09

Kategorie:
BESTSELLERY
Mięśnie i stawy » Ból mięśni
Przeciwbólowe » Ból głowy
Przeziębienie i grypa » Gorączka » Do rozpuszczenia

 • Bóle o słabym lub średnim nasileniu, np.: bóle głowy, bóle mięśniowe i stawowe oraz inne.
 • Gorączka w przebiegu przeziębienia, zakażeń wirusowych i innych chorób.

Polopiryna C jest lekiem złożonym zawierającym kwas acetylosalicylowy i kwas askorbowy (witamina C). Kwas acetylosalicylowy ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. Witamina C odgrywa ważną rolę w procesach przemian zachodzących w ustroju. W czasie choroby i zdrowienia zapotrzebowanie ustroju na witaminę C zwiększa się. Tabletka rozpuszczalna zapewnia szybkie i całkowite wchłanianie składników leku.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub kwas askorbowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;
 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, katar sienny, wstrząs; 
 • jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci; 
 • jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej); 
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca;
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna); 
 • jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna); 
 • jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny; 
 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych (ospa wietrzna, grypa), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu; 
 • w ostatnim trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią; 
 • w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego, na skutek działania czynników zewnętrznych (dostęp powietrza i wilgoć) zawarta w tabletce witamina C ulega stopniowemu utlenieniu co prowadzi do zmiany barwy tabletki z białej na brązową. Tabletka o zmienionym kolorze nie może być stosowana.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta 3 obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Należy zachować ostrożność stosując lek Polopiryna C z: 

 • inhibitorami konwertazy angiotensyny (np. enalapryl, kaptopryl), gdyż kwas acetylosalicylowy zmniejsza działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków; 
 • acetazolamidem, gdyż kwas acetylosalicylowy może zwiększać toksyczność acetazolamidu; 
 • lekami przeciwzakrzepowymi (heparyna i warfaryna), gdyż występuje zwiększone ryzyko krwawienia; 
 • kwasem walproinowym, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila działanie toksyczne kwasu walproinowego, a kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne (zapobiegające zlepianiu płytek krwi) kwasu acetylosalicylowego; 
 • lekami moczopędnymi, gdyż kwas acetylosalicylowy może zmniejszyć skuteczność tych leków oraz nasilać ototoksyczność (działanie uszkadzające słuch) furosemidu; 
 • metotreksatem, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila jego toksyczne działanie na szpik kostny. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych jest przeciwwskazane;
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. ibuprofen), gdyż istnieje zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego; 
 • glikokortykosteroidami stosowanymi układowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona), gdyż zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie leczenia, a po jego zakończeniu zwiększają ryzyko przedawkowania salicylanów; 
 • lekami przeciwcukrzycowymi, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila działanie hipoglikemizujące (zmniejszające stężenie glukozy we krwi) tych leków; 
 • lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego (np. probenecyd, sulfinpirazon), gdyż salicylany osłabiają działanie tych leków. Nie należy stosować jednocześnie kwasu acetylosalicylowego z tymi lekami; 
 • digoksyną, gdyż kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie tego leku; 
 • lekami trombolitycznymi (rozpuszczające skrzepliny), takie jak streptokinaza i alteplaza, gdyż kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie tych leków.

 

Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek może być stosowany w pierwszym i drugim trymestrze ciąży tylko wtedy gdy zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne. Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży. Lek jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo zwykle stosuje się:

 • Dorośli: jednorazowo od 1 do 2 tabletek. W razie potrzeby dawka może być powtarzana 2 do 3 razy na dobę. Nie przyjmować więcej niż 6 tabletek na dobę.
 • Młodzież w wieku powyżej 12 lat: od 1 do 2 tabletek na dobę.

 

Należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Leczenie objawowe bez porady lekarskiej można prowadzić nie dłużej niż 3 dni.

Substancjami czynnymi leku są kwas acetylosalicylowy i kwas askorbowy. Każda tabletka musująca zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego oraz 200 mg kwasu askorbowego.

Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Polopiryna C, 500 mg+ 200 mg, tabl.musuj., 18 szt
Kupowali również