Poltram retard 100 100 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Poltram retard 100 100 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50 szt.

38,00

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Jest stosowany w leczeniu bólów o średnim i dużym natężeniu.

Lek działa przeciwbólowo, poprzez wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, bóle głowy, senność, zawroty głowy.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów): wymioty, zaparcia, biegunka, suchość w jamie ustnej, nadmierna potliwość.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na tramadol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne opioidowe leki przeciwbólowe;
 • eśli pacjent uległ zatruciu alkoholem, tabletkami nasennymi, lekami przeciwbólowymi lub psychotropowymi (lekami wpływającymi na nastrój lub uczucia); 
 • jeśli pacjent jednocześnie stosuje inhibitory MAO (leki przeciwdepresyjne, selegilinę stosowaną w chorobie Parkinsona). Należy zachować 14 dniowy odstęp pomiędzy stosowaniem inhibitorów MAO oraz tramadolu;
 • jeśli pacjent jest uzależniony od narkotyków;
 • jeśli pacjent ma padaczkę, która nie jest odpowiednio kontrolowana lekami; 
 • u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, szczególnie o stosowaniu:

 • inhibitorów MAO (leki, w których substancją czynną są: izokarboksazyd, iproniazyd, tranylcypromina, klorgilina, selegilina, moklobemid); 
 • leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy oraz alkoholu;
 • cymetydyny (leku stosowanego w chorobie wrzodowej); 
 • leków obniżających próg drgawkowy (takich jak bupropion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol);
 • karbamazepiny (stosowanej w leczeniu padaczki lub silnych napadów bólu twarzy zwanych neuralgią nerwu twarzowego);
 • leków przeciwbólowych, takich jak buprenorfina, nalbufina, pentazocyna;
 • selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny - leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna, sertralina) lub tryptanów - leki stosowane w migrenie (np. sumatryptan);
 • leków, które obniżają próg drgawkowy, w tym trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. imipramina), leków przeciwpsychotycznych (np. chloropromazyna, flufenazyna, tiorydazyna);
 • leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna, acenokumarol);
 • ketokonazolu (lek stosowany w grzybicy) lub erytromycyny (antybiotyk);
 • soli litu (stosowane m.in. w leczeniu stanów maniakalnych).

 

W trakcie stosowania leku nie należy pić alkoholu.

Leku Poltram Retard nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Lek może wydłużać czas reakcji, nawet po zastosowaniu w zalecanych dawkach, zwłaszcza jeśli jest stosowany jednocześnie z innymi lekami psychotropowymi. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w czasie stosowania leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest tramadolu chlorowodorek. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera odpowiednio 100 mg tramadolu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, hydroksypropyloceluloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Poltram retard 100, 100mg,tabl.o przedl.uwaln.,50 szt
Kupowali również