Posaconazole Mylan 40 mg/ml, zaw.doustna, 105 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Posaconazole Mylan 40 mg/ml, zaw.doustna, 105 ml

709,91

Kupujący Posaconazole Mylan, 40 mg/ml, zaw.doustna, 105 ml
Kupowali również