Prenessa 8 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Czechy, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Prenessa 8 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Czechy, 30 szt

19,27

Kupujący Prenessa, 8 mg, tabl.,(i.row),InPh,Czechy, 30 szt
Kupowali również