Prestarium 5 mg 5 mg,tabl.powl.,(i.rów),Delf,Czechy,30szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Prestarium 5 mg 5 mg,tabl.powl.,(i.rów),Delf,Czechy,30szt

18,89

Kupujący Prestarium 5 mg, 5 mg,tabl.powl.,(i.row),Delf,Czechy,30szt
Kupowali również