Zdjęcie produktu Proficar

Proficar 75 mg, tabl.dojelit., 60 szt,bl(6x10)

6,89

Lek Proficar wskazany jest do stosowania w: hamowaniu agregacji płytek krwi:
 • w chorobie niedokrwiennej serca,
 • w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca,
 • w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG), po przezskómej śródnaczyniowej angioplastyce wieńcowej (PTCA),
 • w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udam mózgu u pacjentów z TIA,
 • w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka,
 • w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.

 • Hamowanie agregacji płytek krwi w chorobie niedokrwiennej serca, świeżym zawale serca i profilaktyce zawału, po plastyce naczyń wieńcowych i wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, w profilaktyce zatorów mózgowych, zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z grup ryzyka, zakrzepicy żylnej.
  zmniejsza krzepliwość krwi
  Nie przyjmować leku Proficar
 • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma skazę krwotoczną,
 • jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,
 • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek, ciężką niewydolność wątroby, ciężką niewydolność serca,
 • jeśli u pacjenta występowały w przeszłości napady astmy oskrzelowej, po podaniu salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
 • Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
  Dawka początkowa, jednorazowa dawka -150 mg na dobę.
  Dawka podtrzymująca, jednorazowa dawka  - 75 mg.
  Tabletki należy potykać w całości, me rozgryzać.
  Doustnie.Tabletki połykać w całości. Dawka początkowa jednorazowa 150 mg, następnie 75 mg/dobę.
  Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy
  Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, talk.
  Skład otoczki: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), trietylu cytrynian, powidon, talk, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).
  kwas acetylosalicylowy

  Kupujący Proficar, 75 mg, tabl.dojelit., 60 szt,bl(6x10)
  Kupowali również