Propranolol Accord 10 mg, tabletki powlekane, 50 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Propranolol Accord 10 mg, tabletki powlekane, 50 szt.

5,36

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Propranolol Accord można stosować: 

 • w leczeniu nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia krwi) 
 • w leczeniu dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej) 
 • w leczeniu niektórych arytmii (zaburzeń rytmu serca)
 • w celu ochrony serca po zawale mięśnia sercowego (zawale serca) 
 • w leczeniu migreny 
 • w leczeniu drżenia samoistnego (mimowolnego i rytmicznego drżenia) 
 • w leczeniu niektórych chorób tarczycy, takich jak tyreotoksykoza ( która jest spowodowana przez nadmiar hormonów tarczycy we krwi) oraz nadczynność tarczycy 
 • w leczeniu kardiomiopatii przerostowej (pogrubienia mięśnia sercowego) 
 • w leczeniu guza chromochłonnego (wysokiego ciśnienia krwi wywołanego przez guz, zazwyczaj w okolicy nerki) 
 • aby zapobiec krwawieniu do przełyku na skutek wysokiego ciśnienia krwi w wątrobie.

 

Propranolol Accord zawiera propranololu chlorowodorek, który należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Wywiera on działanie na układ sercowo-naczyniowy, a także na inne części ciała.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów): zimne palce rąk i stóp, zwolnienie czynności serca, drętwienie i skurcze palców rąk, a następnie odczuwanie ciepła i bólu (zespół Raynauda), zaburzenia snu/koszmary senne, zmęczenie, duszność.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na propranololu chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjent ma nieleczoną/niekontrolowaną niewydolność serca, 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs pochodzenia sercowego,
 • jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca (blok serca drugiego lub trzeciego stopnia), która może być leczona poprzez zastosowanie rozrusznika serca,
 • jeśli pacjent ma zaburzenia przewodzenia serca lub rytmu serca,
 • jeśli pacjent ma bardzo wolną lub bardzo nierówną czynność serca,
 • jeśli pacjent ma zwiększoną kwasowość krwi (kwasica metaboliczna), 
 • jeśli pacjent stosuje ścisłą dietę,
 • jeśli pacjent ma astmę, świszczący oddech lub inne zaburzenia oddychania, 
 • jeśli pacjent ma nieleczony guz chromochłonny (wysokie ciśnienie krwi wywołane przez guz, zazwyczaj w okolicy nerki),
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia (mogące powodować mrowienie lub bladość, lub sine zabarwienie palców rąk i stóp),
 • jeśli pacjent ma uciskający ból w klatce piersiowej podczas spoczynku (dławica Prinzmetala),
 • jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze.

 

Propranolol zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Propranolol Accord może mieć wpływ na działanie niektórych innych leków, a niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Propranolol Accord.

Nie należy stosować leku Propranolol Accord w skojarzeniu z antagonistami wapnia o działaniu inotropowym ujemnym (np. werapamil, diltiazem), ponieważ może to nasilić ich działanie. Może to wywołać ciężkie niedociśnienie tętnicze i bradykardię.

Alkohol może wpływać na działanie leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Mało prawdopodobne jest, aby lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niektóre osoby mogą jednak sporadycznie odczuwać zawroty głowy lub zmęczenie podczas stosowania propranololu. Jeśli wystąpią takie objawy, należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest propranololu chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg propranololu chlorowodorku.

Pozostałe substancje pomocnicze to:

 • Rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian
 • Otoczka: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, monoglicerydy mono i dwuacetylowane, tytanu dwutlenek (E 171).

 

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku.

Kupujący Propranolol Accord, 10 mg, tabl.powl., 50 szt
Kupowali również