Proursan Kapsułki twarde, 250 mg, 90 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Proursan Kapsułki twarde, 250 mg, 90 sztuk

Proursan to lek w postaci kapsułek znajdujący zastosowanie w chorobach dróg żółciowych. Dzięki obecności w składzie kwasu ursodeoksycholowego, Proursan zmniejsza wydzielanie cholesterolu do żółci, zapobiega powstawaniu kamieni żółciowych oraz powoduje ich rozpuszczanie. Lek zalecany jest również w początkowym stadium pierwotnej żółciowej marskości wątroby, czy w zapaleniu błony śluzowej żołądka spowodowanej zarzucaniem żółci. U dzieci i młodzieży od 6. do 18. roku życia Proursan stosuje się w zaburzeniach czynności wątroby i dróg żółciowych powiązanych z mukowiscydozą.

95,76

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Wskazaniami do stosowania leku Proursan są: • rozpuszczanie cholesterolowych kamieni żółciowych o średnicy nie przekraczającej 15 mm, przepuszczalnych dla promieni rentgenowskich, u pacjentów, u których pomimo obecności kamieni czynność pęcherzyka żółciowego jest zachowana, • pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby, • zapalenie błony śluzowej żołądka spowodowane zarzucaniem żółci, • zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.
Swoje działanie lek Proursan opiera na zawartości w składzie substancji czynnej o nazwie kwas ursodeoksycholowy. Jest to jeden z kwasów żółciowych, występujących między innymi w żółci człowieka. Po podaniu doustnym substancja jest przyswajana w jelicie cienkim i z krwią przenoszona do wątroby, podlegając stałemu krążeniu jelitowo-wątrobowemu, na skutek czego następuje wysycenie żółci w kwas ursodeoksycholowy. Złogi cholesterolowe stopniowo rozpuszczają się, prawdopodobnie na skutek rozpraszania się cholesterolu i tworzenia ciekłych kryształów. W świetle najnowszej wiedzy działanie kwasu ursodeoksycholowego w chorobach wątroby i dróg żółciowych polega na zastępowaniu lipofilnych, detergentopodobnych, toksycznych kwasów żółciowych przez hydrofilny i nietoksyczny kwas ursodeoksycholowy o właściwościach cytoprotekcyjnych, na poprawie czynności wydzielniczej hepatocytów oraz na regulowaniu procesów immunologicznych. Lek zmniejsza wydzielanie cholesterolu do żółci, zapobiega powstawaniu kamieni żółciowych oraz powoduje ich rozpuszczanie. Jak każdy lek, Proursan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u ponad 1 na 100 pacjentów): jasne stolce lub biegunka. Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów): • podczas leczenia pierwotnej marskości żółciowej wątroby występował silny ból w prawym kwadrancie brzucha; • w trakcie leczenia ciężkiej pierwotnej marskości żółciowej wątroby obserwowano bardzo rzadko przypadki nasilenia objawów marskości wątroby, które częściowo ustępowały po odstawieniu leku; • zwapnienie kamieni żółciowych; • pokrzywka.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Proursan jest uczulenie na kwasy żółciowe (tj. kwas ursodeoksycholowy) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ponadto nie należy stosować leku Proursan jeśli u pacjenta: • występuje ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych; • stwierdzono niedrożność przewodu żółciowego wspólnego lub przewodu pęcherzykowego; • występuje częsty ból w górnej części brzucha przypominający skurcze (epizody kolki żółciowej); • występują zwapniałe kamienie żółciowe dające cień w promieniach rentgenowskich; • stwierdzono osłabioną kurczliwość pęcherzyka żółciowego. W razie wątpliwości dotyczących ww. objawów należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku występowania w przeszłości wyżej wymienionych objawów należy powiadomić lekarza. U dzieci i młodzieży przeciwwskazaniem jest nieudany zabieg chirurgicznego połączenia wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych z jelitem cienkim lub zwężenie przewodów żółciowych, bez odpowiedniego przepływu żółci. Proursan należy stosować pod kontrolą lekarza. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Leku Proursan nie należy stosować w ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Kobiety w wieku rozrodczym powinny przyjmować ten lek tylko z równoczesnym stosowaniem skutecznych metod zapobiegania ciąży. Zaleca się stosowanie metod niehormonalnych lub doustnych środków antykoncepcyjnych o niskiej zawartości estrogenu. Jednak u pacjentek przyjmujących Proursan w celu rozpuszczenia kamieni żółciowych, należy stosować skuteczne metody niehormonalne, ponieważ doustne hormonalne środki antykoncepcyjne mogą nasilać kamicę żółciową. Przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży. Brak jest dostatecznych danych na temat stosowania leku Proursan u kobiet w ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze. Badania na zwierzętach wykazały ryzyko uszkodzenia płodu we wczesnej fazie ciąży. Leku Proursan nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Nie ma wystarczających danych na temat przenikania kwasu ursodeoksycholowego do mleka matki. Jeżeli leczenie lekiem Proursan jest konieczne należy zaprzestać karmienia piersią. Lek Proursan należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
Lek Proursan należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawką u dorosłych zalecaną w rozpuszczaniu cholesterolowych kamieni żółciowych u dorosłych jest 2 do 5 kapsułek na dobę w zależności do masy ciała (10 mg/kg mc. na dobę). Całą dawkę podać jednorazowo przed snem. • Masa ciała do 60 kg – 2 kapsułki, • Masa ciała do 80 kg – 3 kapsułki, • Masa ciała do 100 kg – 4 kapsułki, • Masa ciała powyżej 100 kg – 5 kapsułek. Długość leczenia oraz jego skuteczność zależą od wielkości kamieni żółciowych. Trwa ono od pół roku do dwóch lat. Leczenie należy przerwać, jeśli kamienie nie ulegną zmniejszeniu w ciągu roku. Stan rozpuszczania kamieni powinien być monitorowany ultrasonograficznie w odstępach sześciomiesięcznych. W refluksowym zapaleniu błony śluzowej, spowodowanym zarzucaniem żółci, zaleca się stosowanie u dorosłych jednej kapsułki na dobę, przed snem. Długość leczenia w tym wskazaniu wynosi 10-14 dni. W pierwotnej żółciowej marskości wątroby podaje się 14 ± 2 mg/kg mc. na dobę, w trzech dawkach podzielonych. Gdy parametry czynnościowe wątroby ulegną poprawie, dawka dobowa może być przyjmowana raz na dobę wieczorem. W rzadkich przypadkach, u pacjentów z pierwotną marskością żółciową wątroby, na początku leczenia może dojść do nasilenia objawów klinicznych (np. świądu). Jeśli to nastąpi, należy kontynuować leczenie stosując połowę dawki dobowej produktu Proursan, a następnie stopniowo zwiększać dawkę preparatu (zwiększając dawkę co tydzień o jedną kapsułkę), aż do uzyskania zalecanej dawki. U dzieci powyżej 2 lat stosuje się indywidualne dawkowanie; zalecana dawka wynosi 10-20 mg/kg mc. na dobę. Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z mukowiscydozą: 20 mg/kg mc. na dobę w 2-3 dawkach podzielonych. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg/kg mc. na dobę. Kapsułki należy połykać bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie są znane doniesienia dotyczące wpływu leku Proursan na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Substancją czynną leku jest kwas ursodeoksycholowy. Jedna kapsułka zawiera 250 mg kwasu ursodeoksycholowego. Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, skrobia kukurydziana żelowana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna. Lek Proursan występuje w postaci białej, twardej kapsułki żelatynowej, zawierającej biały granulat. Kapsułki leku Proursan pakowane są w blistry: 9 blistrów po 10 kapsułek w opakowaniu.

Kupujący Proursan, 250 mg, kaps.twarde, 90 szt,bl(9x10)
Kupowali również