Purilon Gel Opatrunek hydrożelowy, 15 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Purilon Gel Opatrunek hydrożelowy, 15 g

Purilon Gel - żel hydrokoloidowy z alginianem do oczyszczania ran z tkanki martwiczej.
Purilon Gel przeznaczony jest do oczyszczania ran z tkanki martwiczej.
jest to metoda możliwa do stosowania zarówno w warunkach domowych jak i szpitalnych,
nie występuje ryzyko usunięcia zdrowych tkanek,
metoda oczyszczania całkowicie bezbolesna dla pacjenta.
 

10,85

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P


owrzodzenia podudzi
odleżyny
niezainfekowane rany w przebiegu stopy cukrzycowej
Purilon Gel może być używany przez cały czas przebiegu leczenia, zapewniając optymalne warunki gojenia we wszystkich typach trudno gojących się ran.

uwadnia tkankę martwiczą
utrzymuje wilgoć w ranie
aktywuje enzymy do autolitycznego oczyszczania z tkanek niepełnowartościowych
absorbuje wysięk z rany
zmniejsza ryzyko maceracji skóry wokół rany
może być stosowany przez cały proces gojenia rany
   
Ponowne użycie produktu jednorazowego użytku może spowodować potencjalne ryzyko dla użytkownika. Przetwarzanie, czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja mogą powodować obniżenie jakości produktu, co z kolei powoduje dodatkowe ryzyko powstania u pacjenta uszkodzeń fizycznych lub infekcji.
Rany, które powstają przede wszystkim w wyniku niewydolności tętniczej lub rany o podłożu cukrzycowym (głównie dolnej części nogi i stopy) powinny być sprawdzane przez pracownika służby zdrowia, w zależności od stanu klinicznego.
W wyniku efektywnego oczyszczania tkanki martwiczej przy pierwszej zmianie opatrunku rana leczona żelem Purilon Gel może wydawać się większa, jednakże jest to naturalny etap procesu leczenia.
 • Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
 • Purilon Gel należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
 • Unikać ekspozycji produktu na światło słoneczne.
 • Purilon Gel jest produktem sterylnym.
 • Produkt do użytku jednorazowego.

 • Ranę należy przemyć roztworem soli fizjologicznej (0,9% NaCl), następnie delikatnie osuszyć okolice rany
  Dobór właściwego rozmiaru opatrunku Comfeel zależy od wielkości rany, opatrunek powinien być większy o co najmniej 1-2 cm z każdej strony od brzegów rany
  Rana powinna być wypełniona maksymalnie do poziomu zdrowej skóry otaczającej ranę
  Po nałożeniu hydrożelu należy przykryć ranę dodatkowym opatrunkiem. W ranach z małym i średnim wysiękiem – opatrunek hydrokoloidowy, np. Comfeel, Comfeel Plus lub Comfeel Plus Przezroczysty
  W przypadku ran z dużym wysiękiem - opatrunek poliuretanowy, np. Biatain
  Purilon Gel powinien być wymieniany w zależności od ilości wysięku. W przypadku ran będących w fazach martwicy czarnej i oczyszczania wskazana jest wymiana Purilon Gel co najmniej co 3 dni, stosownie do ilości pojawiającego się wysięku.
  Purilon Gel można usunąć całkowicie z rany przez przemycie solą fizjologiczną 0,9 % NaCl.

  Kupujący Purilon Gel, opatr.,hydrożel.(3900),15 g,poj
  Kupowali również