Pyrazinamid tabletki 500 mg, 250 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Pyrazinamid tabletki 500 mg, 250 szt.

159,61

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na P

Wskazania do stosowania:

- w pierwszej fazie leczenia gruźlicy, tj. podczas leczenia intensywnego (pierwsze dwa miesiące) w skojarzeniu z ryfampicyną i izoniazydem; zwiększa to skuteczność leczenia, przyspiesza odprątkowanie i zmniejsza liczbę nawrotów;
- w leczeniu gruźlicy płuc i gruźlicy pozapłucnej, wywołanej przez prątki oporne na główne chemioterapeutyki przeciwgruźlicze (izoniazyd lub ryfampicynę), zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi.

Lek Pyrazinamid Farmapol zawiera pirazynamid – substancję czynną, która ma silne działanie przeciwprątkowe (hamuje rozwój prątków gruźlicy). Pyrazinamid Farmapol stosuje się w połączeniu z innymi lekami przeciwgruźliczymi w celu zwiększenia skuteczności leczenia i zmniejszenia liczby nawrotów choroby.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: - uszkodzenie wątroby (pierwszymi objawami może być żółtaczka, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych we krwi AlAT i AspAT); szkodliwy wpływ leku na wątrobę zależy od dawki i może wystąpić w dowolnym momencie leczenia; - zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, prowadzące do wystąpienia dny moczanowej (stan zapalny stawu z zaczerwienieniem, obrzękiem, ociepleniem i ostrym bólem); - nudności, wymioty, brak apetytu (jadłowstręt); - niedokrwistość z niedoboru żelaza (zwana też anemią, objawiająca się m.in.: postępującym osłabieniem, łatwym męczeniem, bladością skóry i błon śluzowych, zaburzeniami koncentracji, łamliwością paznokci, wypadaniem włosów); - niedokrwistość syderoblastyczna (rodzaj anemii spowodowany przez nadmierne odkładanie żelaza w szpiku kostnym); - trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków); - zaburzenia krzepnięcia krwi (rzadko); - lekki ból stawów i ból mięśni; - złe samopoczucie; - odczyny alergiczne (takie jak: wysypka skórna, pokrzywka, świąd); - gorączka (rzadko); - nadwrażliwość na światło; - porfiria (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu – składnika hemoglobiny); - trudności w oddawaniu moczu; - zaburzenia pracy nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek).

Nie stosować leku Pyrazinamid Farmapol jeśli pacjent ma:

- uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- niewydolność wątroby;
- dnę moczanową (choroba polegająca na nadmiernym wytwarzaniu w organizmie kwasu moczowego, który odkłada się w postaci kryształków w stawach i tkankach okołostawowych, powodując silne bóle);
- porfirię (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu – składnika hemoglobiny).
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Pyrazinamid Farmapol może powodować: - zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i wystąpienie objawów dny moczanowej. Na początku leczenia lekarz zaleci oznaczenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Jeśli u pacjenta wystąpią objawy ostrego zapalenia stawów, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. - uszkodzenie wątroby. Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek zaburzenia czynności, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. Lekarz zaleci badania czynności wątroby przed rozpoczęciem stosowania leku i systematycznie w czasie leczenia. Lek Pyrazinamid Farmapol należy stosować: - ostrożnie u pacjentów z przebytymi chorobami wątroby oraz u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem zapalenia wątroby (np. nadużywających alkoholu). Lek nie należy stosować u tych pacjentów, jeśli wyniki prób wątrobowych już przed rozpoczęciem leczenia wskazują na niewydolność wątroby. - ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek; lekarz ustali dawkowanie i długość leczenia. - ostrożnie u pacjentów z cukrzycą, ponieważ lek może powodować trudności w jej leczeniu. U osób dorosłych wskazane jest rozpoczęcie podawania leku w szpitalu, potem lek można przyjmować pod opieką lekarza specjalisty.

 

Dzieci

Lek Pyrazinamid Farmapol można stosować u dzieci tylko w warunkach szpitalnych.

 

Pyrazinamid Farmapol a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Przed zastosowaniem leku Pyrazinamid Farmapol pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje: - insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe (stosowane w leczeniu cukrzycy); - allopurynol, kolchicynę, probenecyd, sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej), ponieważ lek Pyrazinamid Farmapol zmniejsza ich skuteczność; lekarz dostosuje dawki tych leków; - cyklosporynę (lek stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządów), ponieważ lek Pyrazinamid Farmapol może zmniejszać jej skuteczność; dlatego lekarz będzie kontrolował stężenie cyklosporyny i dostosuje jej dawkowanie; - lewofloksacynę (lek stosowany w leczeniu niektórych zakażeń bakteryjnych) - nie należy stosować jej jednocześnie z lekiem Pyrazinamid Farmapol ze względu na ryzyko działań niepożądanych.

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjentka jest w ciąży, karmi piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że jest w ciąży.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Pyrazinamid Farmapol

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 

Pominięcie zastosowania dawki leku Pyrazinamid Farmapol

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku Pyrazinamid Farmapol, ale przypomni sobie o tym w ciągu 12 godzin od czasu, kiedy zwykle ją stosuje, powinien niezwłocznie zażyć pominiętą dawkę, a potem następną dawkę przyjąć o zwykłej porze. Jeśli pacjent zapomni o tym na dłużej niż 12 godzin, powinien po prostu przyjąć następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

 

Przerwanie stosowania leku Pyrazinamid Farmapol

O zakończeniu leczenia powinien zadecydować lekarz prowadzący.

substancja czynna: 1 tabletka zawiera 500 mg pirazynamidu (Pyrazinamidum).

substancje pomocnicze: Skrobia ziemniaczana Talk Karboksymetyloskrobia sodowa (typ C)

 

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Kupujący Pyrazinamid Farmapol, 500 mg, tabl., 250 szt
Kupowali również