Regulon 0,03mg+0,15mg, tabl.powl.,(i.rów),PhP,Belgia,21szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Regulon 0,03mg+0,15mg, tabl.powl.,(i.rów),PhP,Belgia,21szt

11,35

Kupujący Regulon, 0,03mg+0,15mg,tabl.powl,(i.row),MDZ/PhP,Belg,21szt
Kupowali również