Rotarix - szczepionka przeciw rotawirusom Szczepionka, zawiesina doustna w aplikatorze, 1,5 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Rotarix - szczepionka przeciw rotawirusom Szczepionka, zawiesina doustna w aplikatorze, 1,5 ml

Rotarix to szczepionka przeciw rotawirusom (żywa) w formie przezroczystej, bezbarwnej zawiesiny doustnej dostępna m.in. w specjalnym, napełnionym fabrycznie aplikatorze ułatwiającym podanie preparatu. Szczepionkę stosuje się u niemowląt i małych dzieci od 6. do 24. tygodnia życia, w celu zapobiegania zapaleniu żołądka i jelit, objawiających się wymiotami i biegunką, wywołanych zakażeniem rotawirusem. Preparat należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Szczepionka Rotarix dostępna jest wyłącznie na receptę.

376,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na R

Wskazaniem do stosowania szczepionki Rotarix jest czynne uodparnianie niemowląt i dzieci od 6. do 24. tygodnia życia w celu zapobiegania zapaleniu żołądka i jelit (biegunka i wymioty) spowodowanego zakażeniem rotawirusem. Podawanie szczepionki powinno opierać się na oficjalnych zaleceniach. Preparat Rotarix wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.
Zakażenie rotawirusem stanowi najczęstszą przyczynę ciężkiej biegunki u niemowląt i małych dzieci. I chociaż większość dzieci z biegunką spowodowaną rotawirusem sama wraca do zdrowia, to u niektórych występuje bardziej ostry przebieg choroby, z nasilonymi wymiotami. To wszystko prowadzi do szybkiej utraty płynów w organizmie, co może zagrażać życiu dziecka i najczęściej wymaga hospitalizacji. Jak może pomóc szczepionka przeciw rotawirusom? Szczepionka Rotarix zawiera żywy, atenuowany rotawirus ludzki. Dzięki temu pomaga chronić dziecko przed zapaleniem żołądka i jelit wywołanym przez zakażenie rotawirusem. W badaniach klinicznych nad szczepionką Rotarix wykazano skuteczność przeciw występowaniu zapalenia żołądka i jelit wywołanego przez rotawirusy typu G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] oraz G9P[8]. Po szczepieniu dochodzi do wydalania wirusa szczepionkowego w kale. U zaszczepionego dziecka układ immunologiczny wytwarza przeciwciała przeciw najczęściej występującym typom rotawirusa. Przeciwciała te chronią przed chorobą wywoływaną przez konkretne typy wirusa. Podobnie, jak w przypadku innych szczepionek, Rotarix może nie chronić w pełni wszystkich zaszczepionych dzieci przed zakażeniami wywoływanymi przez rotawirus, którym ma zapobiegać. Jak każda szczepionka, Rotarix może również powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, które mogą wystąpić po szczepieniu to: • często (z częstością mniejszą niż 1 na 10 dawek szczepionki, a równą lub większą niż 1 na 100 dawek szczepionki): biegunka, rozdrażnienie, • niezbyt często (z częstością mniejszą niż 1 na 100 dawek szczepionki, a równą lub większą niż 1 na 1000 dawek szczepionki): ból brzucha, wzdęcie, zapalenie skóry. Działania niepożądane, które odnotowano po wprowadzeniu szczepionki do obrotu obejmują: • bardzo rzadko: wgłobienie (część jelita ulega skręceniu lub zablokowaniu). Objawy mogą obejmować ostry ból brzucha, przedłużające się wymioty, krew w stolcu, wzdęcie i/lub wysoką gorączkę, • występowanie krwi w stolcu, • u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych przed lub w 28. tygodniu ciąży) w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą wystąpić dłuższe niż normalnie odstępy pomiędzy oddechami, • u dzieci z rzadką dziedziczną chorobą - ciężkim złożonym niedoborem odporności (SCID) może wystąpić zapalenie żołądka i jelit oraz wydalanie wirusa szczepionkowego w stolcu. Objawy zapalenia żołądka i jelit mogą obejmować nudności, wymioty, skurcze w brzuchu i biegunkę. Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane wyżej niewymienione, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Przeciwwskazaniem do stosowania szczepionki Rotarix jest stwierdzenie reakcji alergicznej (uczuleniowej) na szczepionki przeciw rotawirusom lub którykolwiek składnik preparatu Rotarix. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować swędzącą wysypkę skórną, duszność i obrzęk twarzy oraz języka. Szczepionki Rotarix nie należy stosować również w przypadkach: • gdy u dziecka wystąpiło uprzednio wgłobienie jelita (niedrożność jelita, przy którym jeden odcinek jelita wchodzi teleskopowo w światło drugiego odcinka), • jeżeli dziecko urodziło się z wadą przewodu pokarmowego, która predysponuje do wystąpienia wgłobienia, • jeżeli dziecko choruje na jakąkolwiek chorobę obniżającą odporność na zakażenia, • jeżeli u dziecka występuje ciężka infekcja z wysoką temperaturą. Może być wówczas konieczne odłożenie szczepienia do czasu wyzdrowienia. Łagodna infekcja, taka jak przeziębienie, nie powinna stanowić problemu, jednak należy najpierw skonsultować się z lekarzem, • jeżeli dziecko ma biegunkę lub wymiotuje. Może być wówczas konieczne odłożenie szczepienia do czasu wyzdrowienia. Szczepionkę Rotarix należy stosować z zachowaniem ostrożności u dzieci blisko kontaktujących się z osobami chorymi lub przyjmującymi leki obniżające odporność na zakażenia. Należy również poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych przez dziecko ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz o innych niedawno przeprowadzonych u dziecka szczepieniach. W przypadku wcześniejszego poinformowania przez lekarza o występowania u dziecka nietolerancji niektórych cukrów, przed zastosowaniem szczepionki należy skontaktować się z lekarzem. Szczepionka Rotarix nie jest przeznaczona do stosowania u osób dorosłych. Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania w okresie ciąży i laktacji, zaś badania dotyczące wpływu na procesy rozrodcze u zwierząt nie były prowadzone. Nie ma dostępnych danych potwierdzających, iż karmienie piersią redukuje skuteczność działania szczepionki Rotarix przeciwko zapaleniom żołądka i jelit spowodowanym przez rotawirusy. Dlatego karmienie piersią podczas szczepienia szczepionką Rotarix może być kontynuowane. Szczepionkę Rotarix należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu, w lodówce, w temperaturze (2°-8°C). Preparatu nie należy zamrażać.
Szczepionka Rotarix jest przeznaczona do bezpośredniego podania. Zalecaną dawkę szczepionki Rotarix podaje dziecku lekarz lub pielęgniarka. Szczepionka podawana jest doustnie. Szczepionki w żadnym przypadku nie należy podawać w iniekcji, czyli wstrzykiwać. Dziecko otrzymuje dwie dawki szczepionki. Każda z dawek jest podawana oddzielnie w odstępie co najmniej 4 tygodni. Pierwsza dawka może być podana od 6. tygodnia życia. Obie dawki szczepionki należy podać przed 24. tygodniem życia, jakkolwiek preferowane jest ukończenie schematu dwudawkowego szczepienia przed 16. tygodniem życia. Rotarix może być podawany według tego schematu także dzieciom urodzonym przedwcześnie, o ile ciąża trwała przynajmniej 27 tygodni. W przypadku, gdy dziecko wypluje albo zwróci wraz z pokarmem większość podanej szczepionki, podczas tej samej wizyty może zostać podana dziecku pojedyncza dawka zastępcza. Jeśli dziecku, jako pierwszą dawkę szczepienia, podano Rotarix, zaleca się żeby jako drugą dawkę otrzymało ono także Rotarix, a nie inny rodzaj szczepionki przeciwko rotawirusowi. Ważne jest przestrzeganie instrukcji lekarza lub pielęgniarki dotyczących wizyt w celu szczepienia. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących spożywania przez dziecko pokarmów i płynów przed i po szczepieniu.
Substancją czynną szczepionki Rotarix jest ludzki rotawirus szczep RIX4414 (żywy, atenuowany, czyli produkowany na linii komórek Vero) nie mniej niż 106,0 CCID50. Inne składniki to: sacharoza, disodu adypinian, podłoże Dulbecco’s Modified Eagle (DMEM), woda jałowa. Zawiesina doustna w aplikatorze doustnym Rotarix jest dostarczana w postaci przezroczystego, bezbarwnego płynu w jednodawkowym doustnym aplikatorze (1,5 ml). Szczepionka Rotarix jest dostępna w opakowaniach po 1, 5, 10 oraz 25 sztuk. Szczepionka Rotarix występuje również w jednodawkowej tubce (1,5 ml) oraz w postaci białawego proszku w szklanej fiolce zawierającej pojedynczą dawkę, z oddzielną ampułko-strzykawką napełnioną rozpuszczalnikiem (1 ml).

Kupujący Rotarix,1,5 ml, szczep.doustna,p/rotawirus.,1 aplikat.doust.
Kupowali również