Rupafin 1 mg/ml,roztw.doust,(i.rów),Delf,Rum,120 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Rupafin 1 mg/ml,roztw.doust,(i.rów),Delf,Rum,120 ml

33,09

Kupujący Rupafin, 1 mg/ml,roztw.doust,(i.row),Delf,Rum,120 ml
Kupowali również