Rupafin 1 mg/ml Roztwór doustny, 1 mg/ml, 120 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Rupafin 1 mg/ml Roztwór doustny, 1 mg/ml, 120 ml

Rupafin 1 mg/ml to lek w postaci roztworu doustnego o działaniu przeciwhistaminowym stosowany w celu łagodzenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak kichanie, wydzielina z nosa oraz świąd nosa i oczu. Lek Rupafin 1 mg/ml znajduje również swoje zastosowanie w kojeniu symptomów związanych z alergiczną wysypką skórną zwaną pokrzywką, takich jak swędzenie oraz bąble pokrzywkowe. Swoje właściwości antyalergiczne roztwór Rupafin 1 mg/ml zawdzięcza substancji czynnej o nazwie rupatadyna. Preparat jest dedykowany dzieciom w wieku od 2 do 11 lat.

39,64

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na R

Wskazaniem do stosowania leku Rupafin 1 mg/ml w formie doustnego roztworu jest łagodzenie objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak kichanie, nadmierna wydzielina z nosa, swędzenie oczu i nosa. Roztwór Rupafin 1 mg/ml stosowany jest również w celu złagodzenia objawów związanych z pokrzywką (alergiczna wysypka skórna), takich jak swędzenie i bąble pokrzywkowe (miejscowe zaczerwienie skóry i obrzęk). Rupafin 1 mg/ml przeznaczony jest dla dzieci pomiędzy 2 a 11. rokiem życia.
Swoje właściwości przeciwhistaminowe lek Rupafin 1 mg/ml zawdzięcza substancji czynnej o nazwie rupatadyna. Rupafin to długo działający antagonista histaminy o selektywnym działaniu antagonistycznym na obwodowe receptory H1. Niektóre metabolity (desloratadyna i jej hydroksylowany metabolit) zachowują działanie przeciwhistaminowe i mogą częściowo przyczyniać się do ogólnej skuteczności leku. Rupatadyna w dużym stężeniu wykazuje właściwości hamowania degranulacji komórek tucznych, indukowanej przez bodźce immunologiczne i nieimmunologiczne, jak również hamowania uwalniania cytokin, zwłaszcza TNFα przez ludzkie komórki tuczne i monocyty. Po podaniu doustnym jest szybko wchłaniana. Jak każdy lek, Rupafin 1 mg/ml może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. • Często występujące objawy niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów) to: ból głowy i senność. • Niezbyt często występujące objawy niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów) to: grypa, zapalenie części nosowej gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, eozynofilia, neutropenia, zawroty głowy, nudności, wyprysk, nocne pocenie się i zmęczenie. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Rupafin 1 mg/ml jest uczulenie (nadwrażliwość) na rupatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek lub wątroby, należy poradzić się lekarza. Obecnie nie zaleca się stosowania leku Rupafin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Jeśli pacjent ma małe stężenie potasu we krwi i (lub) ma nieprawidłowy zapis pracy serca (znany jako wydłużenie odstępu QTc w zapisie EKG), który może występować w niektórych chorobach serca, powinien skonsultować się z lekarzem. Ten lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat lub o masie ciała mniejszej niż 10 kg. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jeśli pacjent zażywa lek Rupafin 1 mg/ml, nie powinien zażywać leków zawierających ketokonazol lub erytromycynę. Jeśli pacjent zażywa leki hamujące ośrodkowy układ nerwowy lub statyny, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Rupafin 1 mg/ml. Rupafin 1 mg/ml można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Leku Rupafin 1 mg/ml nie należy przyjmować jednocześnie z sokiem grejpfrutowym, ponieważ może to spowodować zwiększenie stężenia leku Rupafin w organizmie. Nie należy stosować leku Rupafin podczas ciąży i karmienia piersią, chyba że tak zadecydował lekarz. Lek Rupafin 1 mg/ml należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek Rupafin 1 mg/ml należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Rupafin 1 mg/ml to roztwór przeznaczony do stosowania doustnego. Dawkowanie u dzieci o masie ciała 25 kg lub więcej: 5 ml (5 mg rupatadyny) roztworu doustnego raz na dobę, z jedzeniem lub bez jedzenia. Dawkowanie u dzieci o masie ciała 10 kg lub więcej, ale mniej niż 25 kg: 2,5 ml (2,5 mg rupatadyny) roztworu doustnego raz na dobę, z jedzeniem lub bez jedzenia. Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo będzie trwało leczenie lekiem Rupafin 1 mg/ml. Sposób podawania leku Rupafin 1 mg/ml • Aby otworzyć butelkę, należy nacisnąć nakrętkę i przekręcić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. • Wziąć strzykawkę i umieścić ją w perforowanym korku, odwrócić butelkę do góry dnem. • Napełnić strzykawkę zaleconą dawką. • Podać roztwór bezpośrednio ze strzykawki dozującej. • Po użyciu umyć strzykawkę. Nie przypuszcza się, aby lek Rupafin 1 mg/ml stosowany w zalecanych dawkach wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednak, jeśli pacjent po raz pierwszy zażywa lek Rupafin, przed prowadzeniem pojazdu lub obsługiwaniem maszyn powinien zachować ostrożność i obserwować swoją reakcję na lek.
Substancją czynną leku Rupafin 1 mg/ml jest rupatadyna. Każdy ml zawiera 1 mg rupatadyny (w postaci rupatadyny fumaranu). Inne składniki leku to: glikol propylenowy, kwas cytrynowy bezwodny, disodu fosforan bezwodny, sacharyna sodowa, sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), żółcień chinolinowa (E 104), aromat bananowy, woda oczyszczona.

Kupujący Rupafin, 1 mg/ml, roztw.doustny, 120 ml
Kupowali również