Rupafin 10 mg 10 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Belgia, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Rupafin 10 mg 10 mg, tabl.,(i.rów),InPh,Belgia, 30 szt

24,94

Kupujący Rupafin 10 mg, 10 mg, tabl.,(i.row),InPh,Belgia, 30 szt
Kupowali również