Ryzodeg 100 j./ml; 3ml,roztw.do wstrz.,5 wkładów Penfill


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Ryzodeg 100 j./ml; 3ml,roztw.do wstrz.,5 wkładów Penfill

174,42

Kupujący Ryzodeg, 100 j./ml; 3ml,roztw.d/wstrz.,5 wkładów Penfill
Kupowali również