Salaza 1000 mg, czopki doodbytnicze, 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Salaza 1000 mg, czopki doodbytnicze, 30 szt

83,08

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Salaza jest wskazana w leczeniu wrzodziejącego zapalenia dystalnego odcinka jelita grubego, w celu leczenia w fazie zaostrzenia o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu lub utrzymania remisji.

Lek o działaniu przeciwzapalnym w obrębie odbytnicy i błony śluzowej jelita. Produkt leczniczy Salaza w postaci czopków został opracowany w taki sposób, aby osiągać duże stężenia mesalazyny w dystalnym odcinku przewodu pokarmowego przy zmniejszonym wchłanianiu ogólnoustrojowym.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów po zastosowaniu Salazy należy przerwać stosowanie tych tabletek i niezwłocznie zgłosić się do lekarza: uczuleniowa wysypka skórna, gorączka, problemy z oddychaniem.

Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka lub podrażnienie gardła lub jamy ustnej, należy przerwać stosowanie tych tabletek i niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Objawy te w bardzo rzadkich przypadkach mogą być spowodowane zmniejszeniem liczby krwinek białych we krwi (stan zwany agranulocytozą).

Należy przerwać stosowanie mesalazyny i natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych objawów: zaczerwienione płaskie, tarczowate lub okrągłe plamy na tułowiu, często z położonymi w ich środku pęcherzami, łuszczenie się skóry, owrzodzenia w jamie ustnej, gardle, nosie, na narządach płciowych i w obrębie oczu. Występowanie takich ciężkich wysypek skórnych mogą poprzedzać gorączka i objawy grypopodobne.

Inne działania niepożądane: 

  • Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1000 osób) - ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności i wymioty; - ból głowy, zawroty głowy; - ból w klatce piersiowej, duszność lub obrzęk kończyn z powodu działania leku na serce; - zwiększona wrażliwość skóry na promieniowanie słoneczne i ultrafioletowe (nadwrażliwość na światło).
  • Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 osób): - zaburzenia czynności nerek, niekiedy przebiegające z obrzękami kończyn lub bólem boków ciała; - silny ból brzucha z powodu ostrego zapalenia trzustki; - nasilenie objawów zapalenia jelita grubego; - gorączka, ból gardła lub uczucie nudności z powodu zmian w liczbie krwinek; - duszność, kaszel, świszczący oddech, plamiste zmiany w badaniu rentgenowskim płuc z powodu alergicznych i (lub) zapalnych chorób płuc; - biegunka i silny ból brzucha z powodu reakcji uczuleniowej na lek na poziomie jelit; - wysypka skórna lub zapalenie skóry; - bóle mięśni i stawów; - żółtaczka lub ból brzucha z powodu zaburzeń czynności wątroby lub nieprawidłowego przepływu żółci; - wypadanie włosów prowadzące do łysienia; - rumień wielopostaciowy; - drętwienie i mrowienie palców rąk i nóg (neuropatia obwodowa); - przemijające zmniejszenie produkcji nasienia; - zaburzenia liczby krwinek.
  • Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): - kamienie nerkowe i związany z nimi ból nerek; - ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry: zespół Stevensa–Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN).

 

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu lub salicylany oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby oraz ze skazą krwotoczną.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Salaza należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

  • Jeśli pacjent miał w przeszłości problemy z wątrobą lub nerkami.
  • Jeśli pacjent miał w przeszłości problemy z płucami, w szczególności jeśli występowała u niego astma oskrzelowa. 
  • Jeśli pacjent miał w przeszłości uczulenie na sulfasalazynę (lek stosowany w leczeniu chorób reumatycznych lub zapalnych), substancję podobną do mesalazyny. Jeśli podczas leczenia u pacjenta wystąpią objawy takie, jak skurcze, ból brzucha, gorączka, ból głowy lub wysypka skórna lub świąd, pacjent powinien przerwać stosowanie czopków i natychmiast skonsultować się z lekarzem.
  • Jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie żołądka lub jelit.

 

Produkt leczniczy Salaza nie jest zalecany do stosowania u dzieci młodszych niż 6 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego Salaza u dzieci w wieku od 6 do 18 lat są ograniczone.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty. 

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent przyjmuje niektóre leki wpływające na krzepnięcie krwi np. warfarynę, niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń układu immunologicznego np. azatioprynę, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Lek Salaza można stosować w okresie ciąży lub podczas karmienia piersią tylko, jeśli tak zaleci lekarz.

Ten lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Ten lek można stosować wyłącznie doodbytniczo, a więc należy go wprowadzić do odbytu. Nie przyjmować doustnie. Przed zastosowaniem czopka zaleca się pójść do toalety i wypróżnić się. Zaleca się wprowadzać czopek w pozycji leżącej na lewym boku i pozostać w tej pozycji przez około 1 godzinę. Czopki należy wprowadzać głęboko do odbytu. Czopki powinny pozostać w odbytnicy przez 1 do 3 godzin w celu zwiększenia skuteczności. Lekarz może dostosować dawkę, w zależności od charakterystyki pacjenta i charakterystyki choroby.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Salaza: W przypadku zastosowania więcej niż zalecana dawki leku Salaza należy skontaktować się z lekarzem, szpitalem lub oddziałem ratunkowym, by zasięgnąć opinii na temat ryzyka i porady dotyczącej dalszego postępowania. Należy wziąć ze sobą opakowanie czopków Salaza.

Pominięcie zastosowania leku Salaza: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Ważne jest, by lek Salaza w postaci czopków stosować każdego dnia, nawet jeśli u pacjenta nie występują objawy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przerwanie stosowania leku Salaza: Nie należy przerywać leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Substancją czynną leku jest mesalazyna. Każdy czopek zawiera 1000 mg mesalazyny.

Pozostałe składniki to: Tłuszcz stały.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.

Kupujący Salaza, 1000 mg, czopki doodbytn., 30 szt
Kupowali również