Salflumix Easyhaler (50mcg+250mcg)/dawkę, proszek do inhalacji, 60 dawek + inhalator


Zdjęcie podglądowe recepty

Salflumix Easyhaler (50mcg+250mcg)/dawkę, proszek do inhalacji, 60 dawek + inhalator

89,01

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Lekarz może przepisać ten lek w celu zapobiegania zaburzeniom oddychania występującymi w: 

 • astmie,
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Lek Salflumix Easyhaler zapobiega występowaniu objawów duszności i świszczącego oddechu. Leku Salflumix Easyhaler nie należy jednak stosować do opanowywania nagłego napadu duszności lub świszczącego oddechu. W takiej sytuacji należy zastosować szybko działający lek wziewny łagodzący objawy do stosowania doraźnie, taki jak salbutamol. Zawsze należy mieć przy sobie szybko działający lek wziewny do stosowania doraźnie.

Lek Salflumix Easyhaler jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: salmeterol i flutykazonu propionian:

 • Salmeterol jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Leki rozszerzające oskrzela pomagają w utrzymaniu drożności dróg oddechowych. Ułatwia to przepływ wdychanego i wydychanego powietrza. Działanie leku utrzymuje się przez co najmniej 12 godzin.
 • Flutykazonu propionian jest kortykosteroidem, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc.

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych, lekarz zaleci najmniejszą dawkę leku Salflumix Easyhaler zapewniającą kontrolę astmy lub POChP.

 • Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób) Ból głowy - jego nasilenie zazwyczaj zmniejsza się wraz z kontynuacją leczenia. U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) odnotowano zwiększoną częstość występowania przeziębień.
 • Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób) Pleśniawki (bolesne, kremowo-żółte, wypukłe wykwity) w jamie ustnej i gardle. Również ból języka, chrypka i podrażnienie gardła. Pomocne może być płukanie jamy ustnej wodą i natychmiastowe wyplucie wody i (lub) umycie zębów po przyjęciu każdej dawki. Lekarz może przepisać lek przeciwgrzybiczy w celu leczenia pleśniawek. Bóle, obrzęk stawów i ból mięśni. Skurcze mięśni. U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) zgłaszano również poniższe częste działania niepożądane: Powstawanie siniaków i złamania. Zapalenie zatok (uczucie napięcia lub pełności w nosie, policzkach i za oczami, czasami z pulsującym bólem). Zmniejszone stężenie potasu we krwi (może powodować nierówne bicie serca, osłabienie mięśni, skurcze).
 • Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób) Zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi (hiperglikemia). U pacjentów chorych na cukrzycę konieczne może być częstsze badanie stężenia glukozy we krwi i dostosowanie dotychczasowego leczenia przeciwcukrzycowego. Zaćma (zmętnienie soczewki oka). Bardzo szybkie bicie serca (tachykardia).  Uczucie drżenia i szybkie lub nierówne bicie serca (kołatanie serca) - objawy te zazwyczaj nie są groźne i ich nasilenie zmniejsza się wraz z kontynuacją leczenia. Ból w klatce piersiowej. Uczucie niepokoju (działanie to występuje głównie u dzieci). Zaburzenia snu. Alergiczna wysypka skórna.
 • Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób) Trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, które nasilają się bezpośrednio po zastosowaniu leku Salflumix Easyhaler. W takiej sytuacji, należy przerwać stosowanie inhalatora z lekiem Salflumix Easyhaler. Należy zastosować inhalator z szybko działającym lekiem łagodzącym objawy i ułatwiającym oddychanie oraz niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Salflumix Easyhaler może zaburzać prawidłowe wytwarzanie hormonów steroidowych przez organizm, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek przez długi okres. Obejmuje to następujące działania: - spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, - zmniejszenie masy kostnej, - jaskra, - przyrost masy ciała, - zaokrąglona (księżycowaty kształt) twarz (zespół Cushinga). Lekarz będzie regularnie sprawdzał, czy u pacjenta występuje którekolwiek z tych działań niepożądanych oraz upewni się, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę leku Salflumix Easyhaler niezbędną do kontrolowania objawów astmy. Zmiany zachowania, takie jak nadmierna aktywność i drażliwość (działania te występują głównie u dzieci). Nierówne lub nieregularne bicie serca, lub skurcze dodatkowe (zaburzenia rytmu serca). Należy poinformować lekarza, ale nie przerywać stosowania leku Salflumix Easyhaler, chyba że lekarz zaleci przerwanie stosowania. Zakażenie grzybicze przełyku, które może spowodować trudności z połykaniem.
 • Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Depresja lub agresja. Wystąpienie tych działań jest bardziej prawdopodobne u dzieci. Nieostre widzenie.

Nie stosować leku Salflumix Easyhaler, jeśli pacjent ma uczulenie na salmeterol, flutykazonu propionian lub na substancję pomocniczą leku, laktozę jednowodną (która zawiera małe ilości białek mleka).

Przed rozpoczęciem stosowania leku Salflumix Easyhaler należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje: 

 • choroba serca, w tym nierówne lub szybkie bicie serca, 
 • nadczynność tarczycy, 
 • wysokie ciśnienie krwi, 
 • cukrzyca (Salflumix Easyhaler może zwiększać stężenie cukru we krwi), 
 • małe stężenie potasu we krwi, 
 • gruźlica występująca obecnie lub w przeszłości, lub inne zakażenia płuc.

 

Lek Salflumix Easyhaler nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Jest mało prawdopodobne, aby lek Salflumix Easyhaler wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Salflumix Easyhaler należy stosować codziennie do momentu, aż lekarz zaleci przerwanie stosowania. Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana. Nie należy przerywać stosowania ani zmniejszać dawki leku Salflumix Easyhaler bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Lek Salflumix Easyhaler należy wdychać przez usta do płuc.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salflumix Easyhaler: Ważne jest, aby inhalator stosować zgodnie z instrukcją. W razie przypadkowego zastosowania dawki większej niż zalecana, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. U pacjenta może wystąpić szybsze niż zwykle bicie serca i drżenie. Mogą również wystąpić: zawroty głowy, ból głowy, osłabienie mięśni i ból stawów. W przypadku przyjmowania zbyt dużych dawek leku Salflumix Easyhaler przez dłuższy okres, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu uzyskania porady, ponieważ stosowanie zbyt dużych dawek leku Salflumix Easyhaler może powodować zmniejszenie wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

Pominięcie zastosowania leku Salflumix Easyhaler: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Salflumix Easyhaler: Bardzo ważne jest, by przyjmować lek Salflumix Easyhaler codziennie, zgodnie z zaleceniami. Lek należy przyjmować do momentu, aż lekarz zaleci przerwanie stosowania. Nie należy przerywać stosowania ani nagle zmniejszać dawki leku Salflumix Easyhaler. Może to prowadzić do nasilenia problemów z oddychaniem

Każda dawka zawiera salmeterolu ksynafonian, w ilości odpowiadającej 50 mikrogramom salmeterolu i 250 lub 500 mikrogramów flutykazonu propionianu.

Pozostały składnik to: laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).

Lek Salflumix Easyhaler zawiera laktozę jednowodną. Lek Salflumix Easyhaler zawiera około 17,1 mg laktozy jednowodnej jako substancji pomocniczej. U osób z nietolerancją laktozy taka ilość laktozy nie powoduje zwykle żadnych problemów. Substancja pomocnicza - laktoza zawiera małe ilości białka mleka, które mogą powodować reakcje alergiczne. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku, worku i etykiecie inhalatora po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Inhalator Salflumix Easyhaler należy wymienić po upływie 1 miesiąca (w przypadku mocy 50 mikrogramów + 250 mikrogramów) lub 2 miesięcy (w przypadku mocy 50 mikrogramów + 500 mikrogramów) po otwarciu worka. Aby pamiętać o tym, należy zapisać datę otwarcia worka. Po otwarciu worka nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Chronić przed wilgocią.

Kupujący Salflumix Easyhaler,(50mcg+250mcg)/daw,prosz.d/inh,60daw+inh.
Kupowali również