Acebutolol Gedeon Richter 200 mg, tabletki powlekane, 30 szt. (Sectral 200)


Zdjęcie podglądowe recepty

Acebutolol Gedeon Richter 200 mg, tabletki powlekane, 30 szt. (Sectral 200)

11,26

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na A

 • leczenie nadciśnienia tętniczego (Acebutolol Gedeon Richter może być stosowany jako jedyny lek lub w leczeniu skojarzonym);
 • leczenie choroby wieńcowej;
 • długotrwałe leczenie niektórych zaburzeń rytmu serca: nadkomorowych (częstoskurcz, trzepotanie i migotanie przedsionków, częstoskurcz węzłowy) i komorowych (częstoskurcz komorowy).

Główne skutki działania leku Acebutolol Gedeon Richter to: zmniejszenie częstości rytmu serca (zwłaszcza w czasie wysiłku) i obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Acebutolol Gedeon Richter działa także antyarytmicznie.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (co najmniej u 1 na 100) występują: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność; nudności, wymioty, ból brzucha; bradykardia (zwolnienie częstości rytmu serca), hipotonia (ciśnienie tętnicze poniżej 100/60 mmHg); ziębnięcie kończyn (uczucie zimnych stóp); uczucie duszności; astenia (osłabienie); zmniejszenie popędu płciowego; swędzenie skóry.

Leku Acebutolol Gedeon Richter nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje:

 • uczulenie na substancję czynną, inne leki beta-adrenolityczne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia u pacjentów bez rozrusznika serca;
 • zespół chorego węzła zatokowego;
 • blok zatokowo-przedsionkowy;
 • bradykardia znacznego stopnia (< 50 uderzeń na minutę);
 • wstrząs kardiogenny;
 • ciężkie postaci astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;
 • niewyrównana niewydolność serca;
 • naczynioskurczowa postać dławicy piersiowej (typu Prinzmetala);
 • ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego krwi;
 • nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy;
 • kwasica metaboliczna;
 • nietolerancja glutenu z uwagi na zawartość skrobi pszenicznej.

 

Leku Acebutolol Gedeon Richter nie należy stosować u dzieci.

Lek Acebutolol Gedeon Richter zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może powodować wystąpienie zawrotów głowy i uczucia zmęczenia u leczonych nim pacjentów. W przypadku wystąpienia powyższych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Substancją czynną leku jest acebutolol w postaci acebutololu chlorowodorku. Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg acebutololu w postaci acebutololu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: skrobia pszeniczna, laktoza jednowodna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-30, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 20000.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Acebutolol Gedeon Richter (Sectral 200),200mg,tabl.p.,30 szt
Kupowali również