Serdolect 12 mg, tabletki powlekane, 28 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Serdolect 12 mg, tabletki powlekane, 28 szt

267,89

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Serdolect wskazany jest w leczeniu schizofrenii. Ze względu na bezpieczeństwo dotyczące układu krążenia, sertindol należy stosować wyłącznie u pacjentów, nietolerujących przynajmniej jednego innego leku przeciwpsychotycznego. Leku Serdolect nie należy stosować w sytuacjach nagłych, w celu szybkiego złagodzenia objawów, u pacjentów z ostrymi zaburzeniami.
przeciwpsychotyczne Bardzo często nieżyt nosa ("zapchany nos"). Często zawroty głowy lub zawroty głowy podczas podnoszenia się do pozycji stojącej, uczucie suchości w jamie ustnej, zwiększenie masy ciała, duszność, obrzęki dłoni lub stóp, wrażenie mrowienia skóry, zaburzenia wytrysku, wydłużony odstęp QT (zmiana w zapisie EKG), występowanie czerwonych i białych krwinek w moczu. Niezbyt często: drgawki, nietypowe ruchy mięśni twarzy, warg lub języka, zaburzenia rytmu serca zwane "torsade de pointes". Serdolect nie wywołuje uspokojenia. Jednakże, tak jak w przypadku stosowania wszystkich nowych leków należy zachować wyjątkową ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn, zanim znana będzie indywidualna reakcja na lek.
Gdy masz nadwrażliwość (uczulenie) na sertindol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Serdolect, występują u Ciebie zaburzenia równowagi mineralnej (za małe stężenie potasu lub magnezu we krwi), chore serce (zastoinową niewydolność serca, przerost serca, zaburzenia rytmu serca, wydłużenie odstępu QT, będącego częścią zapisu EKG, stwierdzone podczas badania elektrokardiograficznego), schorzenia wątroby. Należy poinformować lekarza również o wystąpieniu napadów padaczkowych (drgawek), w przeszłości.
Gdy przyjmujesz leki, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT lub wpływać na stężenie leku Serdolect we krwi. Przykładowo lekami tymi są: leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, amiodaron), leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna), antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, klarytromycyna), antybiotyki chinolowe (np. moksyfloksacyna), leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu alergicznego nieżytu nosa (kataru siennego) i innych alergii, lit (stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych), cyzapryd (stosowany w leczeniu dolegliwości żołądkowych), leki przeciwgrzybicze z grupy „azoli” (np. ketokonazol, itrakonazol), indynawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV), leki zwane blokerami kanału wapniowego i stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub bólu w klatce piersiowej (np. diltiazem, werapamil), cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka).
Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku Serdolect w okresie ciąży. W związku z tym, lek Serdolect nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży. Nie wykonano badań z udziałem karmiących piersią kobiet, ale należy oczekiwać, że sertindol wydziela się do mleka kobiecego. W przypadku konieczności stosowania leku Serdolect, należy rozważyć przerwanie karmienia piersią.
Doustnie. Lek Serdolect można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać popijając wodą. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku określa lekarz. Lekarz decyduje także o czasie trwania kuracji. Leczenie należy je kontynuować tak długo, jak to zaleci lekarz, nawet jeśli nastąpi poprawa samopoczucia. Choroba może utrzymywać się przez długi czas i jeśli leczenie zostanie przerwane za wcześnie, objawy mogą powrócić. Nie wolno zmieniać dawkowania bez zasięgnięcia porady u lekarza.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Serdolect i w trakcie leczenia lekarz prowadzący wykona badania w celu ustalenia, czy stosowanie leku Serdolect jest bezpieczne. Wymagane może być: pobranie próbki krwi w celu oznaczenia stężenia potasu i magnezu we krwi, skontrolowanie ciśnienia tętniczego, wykonanie elektrokardiogramu (EKG), aby sprawdzić, czy odstęp QT nie jest wydłużony. Badanie zazwyczaj powtarza się po 3 tygodniach stosowania leku Serdolect. Badanie będzie powtarzane co 3 miesiące oraz przed każdym zwiększeniem dawki sertindolu i po jego dokonaniu lub w przypadku dodania lub zwiększenia dawki równocześnie stosowanego leku mogącego prowadzić do zwiększenia stężenia sertindolu.
sertindol

Kupujący Serdolect, 12 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(2x14)
Kupowali również