Seretide 250 Aerozol, wziewny, 120 doz


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Seretide 250 Aerozol, wziewny, 120 doz

125,28

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Astma oskrzelowa.
rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli
Wziewnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.
salmeterol
propionian flutykazonu

Kupujący Seretide 250,(250mcg+25mcg)/daw, aer.inhal., 120 dawek
Kupowali również