Setronon 8 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,W.Bryt.,10 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Setronon 8 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,W.Bryt.,10 szt

39,36

Kupujący Setronon, 8 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,W.Bryt.,10 szt
Kupowali również