Singulair 5 Tabletki do rozgryzania i żucia, 5 mg, 28 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Singulair 5 Tabletki do rozgryzania i żucia, 5 mg, 28 sztuk

Singulair 5 to lek w postaci tabletek do rozgryzania i żucia stosowany w leczeniu astmy, w celu zapobiegania występowaniu jej objawów w ciągu dnia i w nocy. Lek jest szczególnie zalecany osobom, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą stosowanych dotychczas leków. Singulair 5 może być również podawany dzieciom w wieku od 6 do 14 lat zamiast wziewnych glikokortykosteroidów. Preparat blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami, dzięki czemu łagodzi symptomy astmy, takie jak kaszel, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej.

29,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Wskazaniami do stosowania leku Singulair 5 jest leczenie astmy i tym samym zapobieganie występowania objawów choroby w ciągu dnia i w nocy, do których należą: kaszel, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej. Singulair 5 znajduje zastosowanie w leczeniu pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą stosowanych dotychczas leków i konieczne jest zastosowanie dodatkowych leków. Singulair 5 może być także stosowany zamiast wziewnych glikokortykosteroidów u dzieci w wieku od 6 do 14 lat, które ostatnio nie przyjmowały glikokortykosteroidów doustnie w leczeniu astmy i które nie potrafią stosować glikokortykosteroidów wziewnych. Singulair 5 pomaga także zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywołanemu wysiłkiem fizycznym.
Lek Singulair 5 jest antagonistą receptora leukotrienowego, który blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych, uczestniczą tym samy w rozwoju astmy. Astma jest przewlekłą chorobą, w której występują: • trudności w oddychaniu spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Zwężenie to nasila się i zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki; • wrażliwość dróg oddechowych, które reagują na wiele czynników, takich jak dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny; • obrzęk (stan zapalny) błony wyściełającej drogi oddechowe. Singulair 5 łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę poprzez blokowanie działania leukotrienów. Takie działanie leku jest możliwe dzięki zawartości w składzie substancji czynnej o nazwie montelukast. Montelukast jest związkiem aktywnym po podaniu doustnym o dużym powinowactwie i selektywności w stosunku do receptora CysLT1. W badaniach klinicznych wykazano, że montelukast w małych dawkach, takich jak 5 mg, hamuje skurcz oskrzeli wywołany wdychaniem LTD4. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin po podaniu doustnym. Działanie rozszerzające oskrzela spowodowane podaniem ß-agonisty nasilało się pod wpływem montelukastu. Leczenie montelukastem hamowało zarówno wczesną, jak i późną fazę skurczu oskrzeli wywołanego prowokacją antygenową. W porównaniu z placebo, montelukast zmniejszał liczbę eozynofilów we krwi obwodowej u pacjentów dorosłych i u dzieci. W odrębnym badaniu leczenie montelukastem znacząco zmniejszało liczbę eozynofilów w drogach oddechowych (mierzoną w plwocinie) oraz we krwi obwodowej, powodując kliniczną poprawę kontroli astmy. Jak każdy lek, Singulair 5 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas badań klinicznych z zastosowaniem leku Singulair 5 w postaci tabletek do rozgryzania i żucia 5 mg, najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym (występującym co najmniej u 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 leczonych dzieci), które uważano za związane z przyjmowaniem leku Singulair 5, był ból głowy. Objawy te miały zwykle nasilenie łagodne i występowały częściej u pacjentów przyjmujących Singulair niż u pacjentów przyjmujących placebo (tabletka niezawierająca żadnego leku). Ponadto po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano występowanie: • zakażenia górnych dróg oddechowych (bardzo często); • zwiększonej skłonności do krwawień (rzadko); • reakcji alergicznych, w tym, obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu (niezbyt często); • zmian zachowania i nastroju [nietypowe sny, w tym koszmary senne, trudności w zasypianiu, lunatyzm, drażliwość, uczucie niepokoju, niepokój ruchowy, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne lub wrogie nastawienie, depresja (niezbyt często); drżenie, zaburzenia uwagi, zaburzenia pamięci (rzadko); omamy, dezorientacja, myśli i próby samobójcze (bardzo rzadko)]; • zawrotów głowy, senności, mrowienia i drętwienia, napadów drgawkowych (niezbyt często); • kołatania serca (rzadko); • krwawienia z nosa (niezbyt często); obrzęk (zapalenie) płuc (bardzo rzadko); • biegunki, nudności, wymiotów (często); suchości w jamie ustnej, niestrawności (niezbyt często); • zapalenia wątroby (bardzo rzadko); • wysypki (często); siniaczenia, świądu, pokrzywki (niezbyt często); tkliwych, czerwonych guzków podskórnych najczęściej występujących na goleniach (rumień guzowaty), ciężkich reakcji skórnych (rumień wielopostaciowy), które mogą wystąpić bez wcześniejszych objawów (bardzo rzadko); • bólu mięśni lub stawów, skurczów mięśni (niezbyt często); • gorączki (Często); osłabienia, zmęczenia, złego samopoczucia, obrzęków (niezbyt często). U pacjentów z astmą leczonych montelukastem odnotowano bardzo rzadkie przypadki występowania zespołu objawów, takich jak objawy grypopodobne, mrowienie lub drętwienie rąk i nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka (zespół Churga-Strauss). Jeśli u pacjenta wystąpi jeden lub więcej z wymienionych objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Singulair 5 jest uczulenie na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przed rozpoczęciem stosowania Singulair 5 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. W razie nasilenia się objawów astmy lub trudności w oddychaniu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego. Doustnie stosowany lek Singulair 5 nie jest przeznaczony do leczenia nagłych napadów astmy. Jeśli taki napad wystąpi, należy zastosować się do zaleceń lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie wziewny lek do stosowania doraźnego w razie wystąpienia napadu astmy. Ważne jest, aby pacjent przyjmował wszystkie leki przeciwko astmie przepisane przez lekarza prowadzącego. Leku Singulair 5 nie należy stosować zamiast innych leków przeciwko astmie, zaleconych przez lekarza prowadzącego. Należy pamiętać o tym, że jeśli u pacjenta przyjmującego leki przeciwko astmie wystąpią jednocześnie takie objawy, jak objawy przypominające grypę, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka, należy zgłosić się do lekarza. Pacjent nie powinien przyjmować kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) ani leków przeciwzapalnych (zwanych także niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub NLPZ), jeśli nasilają one u pacjenta objawy astmy. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Singulair 5 lub Singulair 5 może wpływać na działanie innych leków przyjmowanych przez pacjenta. Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszelkich dolegliwościach i alergiach występujących u dziecka obecnie lub w przeszłości. Singulair 5 w postaci tabletek do rozgryzania i żucia zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Jeśli dziecko jest chore na fenyloketonurię, należy wziąć pod uwagę, że każda tabletka do rozgryzania i żucia 5 mg zawiera fenyloalaninę (w ilości odpowiadającej 0,842 mg fenyloalaniny w tabletce do rozgryzania i żucia 5 mg). Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem leku Singulair 5. Lekarz oceni, czy mogą one przyjmować lek Singulair 5 w tym okresie. Nie wiadomo, czy Singulair 5 przenika do mleka kobiecego. Jeżeli kobieta karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem leku Singulair 5. Lek Singulair 5 należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze do 30°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Lek Singulair 5 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecane dawkowanie leku Singulair 5 polega na stosowaniu tylko jednej tabletki raz na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza. Lek należy podawać nawet wówczas, gdy u pacjenta nie występują objawy astmy, a także w przypadku nagłego napadu astmy. Lek należy przyjmować doustnie. U dzieci w wieku od 6 do 14 lat należy przyjmować jedną tabletkę do rozgryzania i żucia 5 mg raz na dobę, wieczorem. Singulair 5, tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg, nie należy przyjmować podczas posiłku; lek należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. Tabletkę należy rozgryźć zanim zostanie połknięta. Należy upewnić się, że pacjent, który przyjmuje Singulair 5, nie przyjmuje innych leków, które zawierają tę samą substancję czynną, montelukast. Nie należy spodziewać się, że Singulair 5 będzie wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak u poszczególnych osób reakcja na lek może być różna. Niektóre działania niepożądane (takie jak zawroty głowy i senność), które bardzo rzadko zgłaszano podczas stosowania leku Singulair 5, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Substancją czynną leku Singulair 5 jest montelukast. Każda tabletka zawiera 5 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego. Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza (E 463), żelaza tlenek czerwony (E 172), kroskarmeloza sodowa, aromat wiśniowy, aspartam (E 951) i magnezu stearynian.

Kupujący Singulair 5, 5 mg, tabl.do rozgryz.i żucia, 28 szt
Kupowali również