Singulair 5 Tabletki do rozgryzania i żucia, 5 mg, 28 sztuk


Zdjęcie podglądowe recepty

Singulair 5 Tabletki do rozgryzania i żucia, 5 mg, 28 sztuk

Singulair 5 to lek w postaci tabletek do rozgryzania i żucia stosowany w leczeniu astmy, w celu zapobiegania występowaniu jej objawów w ciągu dnia i w nocy. Lek jest szczególnie zalecany osobom, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą stosowanych dotychczas leków. Singulair 5 może być również podawany dzieciom w wieku od 6 do 14 lat zamiast wziewnych glikokortykosteroidów. Preparat blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami, dzięki czemu łagodzi symptomy astmy, takie jak kaszel, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej.

30,49

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Singulair 5 stosowany jest w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą stosowanych dotychczas leków i konieczne jest zastosowanie dodatkowych leków. Singulair 5 może być także stosowany zamiast wziewnych glikokortykosteroidów u pacjentów w wieku od 6 do 14 lat, którzy ostatnio nie przyjmowali glikokortykosteroidów doustnie w leczeniu astmy i którzy nie potrafią stosować glikokortykosteroidów wziewnych. Singulair 5 pomaga także zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywołanemu wysiłkiem fizycznym.

Lek Singulair 5 jest antagonistą receptora leukotrienowego, który blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami. Leukotrieny powodują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych. Poprzez blokowanie działania leukotrienów Singulair 5 łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często obserwowano ból głowy i brzucha. Bardzo rzadko: zawroty głowy, zaburzenia snu (w tym koszmary senne), omamy, senność, bezsenność, drażliwość, pobudzenie (w tym zachowanie agresywne), niepokój, drgawki, biegunka, suchość błon śluzowych jamy ustnej, niestrawność, nudności, wymioty, zaburzenia funkcji wątroby, bóle stawów, bóle mięśni, kurcze mięśni, nasilona skłonność do krwawień, wybroczyny podskórne, palpitacje, zespół Churg-Straussa, osłabienie lub zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk, reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka. 

Nie stosować leku Singulair 5, jeśli pacjent ma uczulenie na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przed rozpoczęciem stosowania Singulair 5 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

  • W razie nasilenia się objawów astmy lub trudności w oddychaniu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego.
  • Doustnie stosowany lek Singulair 5 nie jest przeznaczony do leczenia nagłych napadów astmy. Jeśli taki napad wystąpi, należy zastosować się do zaleceń lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie wziewny lek do stosowania doraźnego w razie wystąpienia napadu astmy. 
  • Ważne jest, aby pacjent przyjmował wszystkie leki przeciwko astmie przepisane przez lekarza prowadzącego. Leku Singulair 5 nie należy stosować zamiast innych leków przeciwko astmie, zaleconych przez lekarza prowadzącego.
  • Należy pamiętać o tym, że jeśli u pacjenta przyjmującego leki przeciwko astmie wystąpią jednocześnie takie objawy, jak objawy przypominające grypę, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk lub nóg, nasilenie objawów ze strony układu oddechowego i (lub) wysypka, należy zgłosić się do lekarza.
  • Pacjent nie powinien przyjmować kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) ani leków przeciwzapalnych (zwanych także niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub NLPZ), jeśli nasilają one u pacjenta objawy astmy.

 

Nie stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Singulair 5 lub lek Singulair 5 może wpływać na działanie innych leków przyjmowanych przez pacjenta. Przed rozpoczęciem stosowania leku Singulair 5 należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje następujące leki:

  • fenobarbital (stosowany w leczeniu padaczki) 
  • fenytoinę (stosowaną w leczeniu padaczki) 
  • ryfampicynę (stosowaną w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń).

 

Leku Singulair 5, tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg, nie należy przyjmować podczas posiłku; lek należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Singulair 5.

Nie należy spodziewać się, że Singulair 5 będzie wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak u poszczególnych osób reakcja na lek może być różna. Niektóre działania niepożądane (takie jak zawroty głowy i senność), które zgłaszano podczas stosowania leku Singulair 5, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Singulair 5 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecane dawkowanie leku Singulair 5 polega na stosowaniu tylko jednej tabletki raz na dobę, zgodnie z zaleceniem lekarza. Lek należy podawać nawet wówczas, gdy u pacjenta nie występują objawy astmy, a także w przypadku nagłego napadu astmy. Lek należy przyjmować doustnie. Singulair 5, tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg, nie należy przyjmować podczas posiłku; lek należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. Tabletkę należy rozgryźć zanim zostanie połknięta. 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Singulair 5: Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W większości przypadków przedawkowania nie zaobserwowano działań niepożądanych. W przypadku przedawkowania u dzieci i osób dorosłych najczęściej obserwowano następujące objawy: ból brzucha, senność, nadmierne pragnienie, ból głowy, wymioty oraz nadpobudliwość ruchową.

Pominięcie przyjęcia leku Singulair 5: Lek Singulair 5 należy przyjmować zgodnie z zaleceniem lekarza. Jednak jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania - jedna tabletka do rozgryzania i żucia raz na dobę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Singulair 5: Singulair 5 jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy jest stosowany regularnie. Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Singulair 5 tak długo, jak zalecił lekarz prowadzący. Pomoże to w utrzymaniu pod kontrolą astmy u pacjenta.

Substancją czynną leku Singulair 5 jest montelukast. Każda tabletka zawiera 5 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.

Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza (E 463), żelaza tlenek czerwony (E 172), kroskarmeloza sodowa, aromat wiśniowy, aspartam (E 951) i magnezu stearynian.

Singulair 5 w postaci tabletek do rozgryzania i żucia 5 mg zawiera aspartam, sód oraz alkohol benzylowy. Lek zawiera 1,5 mg aspartamu w każdej tabletce do rozgryzania i żucia 5 mg, co odpowiada 0,842 mg fenyloalaniny. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów lub dzieci z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Lek zawiera do 0,45 mg alkoholu benzylowego na tabletkę. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną). Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku, gdyż duża ilość alkoholu benzylowego może gromadzić się w ich organizmie i powodować działania niepożądane (tzw. kwasicę metaboliczną).

Przechowywać w temperaturze do 30°C, w oryginalnym opakowaniu. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc; ostatnie cztery cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Kupujący Singulair 5, 5 mg, tabl.do rozgryz.i zucia, 28 szt
Kupowali również