Siofor XR 500 mg 500 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Siofor XR 500 mg 500 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt

7,25

Kupujący Siofor XR 500 mg, 500 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt
Kupowali również