Sobycor 10 mg, tabletki powlekane, 60 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Sobycor 10 mg, tabletki powlekane, 60 szt

25,72

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Lek Sobycor stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, przewlekłej niewydolności serca oraz dławicy piersiowej.

Substancja czynna leku bisoprolol zwalnia czynność serca i w ten sposób zwiększa wydajność serca w pompowaniu krwi wewnątrz organizmu. Bisoprolol obniża wysokie ciśnienie tętnicze.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 10): zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, ból głowy; uczucie ziębnięcia lub drętwienie rąk lub stóp; niskie ciśnienie tętnicze; zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka lub zaparcie.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 100): zaburzenia snu; depresja; zawroty głowy podczas wstawania; trudności w oddychaniu u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą chorobą płuc; osłabienie mięśni, kurcze mięśni.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu oraz jeśli pacjent: ma ostrą niewydolność serca; ma wstrząs kardiogenny; ma blok zatokowo-przedsionkowy; ma objawy bradykardii; ma objawowe niedociśnienie tętnicze; ma astmę oskrzelową lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobę płuc; ma ciężką postać zarostowej choroby tętnic obwodowych; ma nieleczonego guza chromochłonnego; ma kwasicę metaboliczną.

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza jeśli pacjent ma: ścisłą głodówkę; cukrzycę; niektóre choroby serca (takie jak zaburzenia rytmu serca lub silny ból w klatce piersiowej w spoczynku - dławica Prinzmetala); zaburzenia dotyczące nerek lub wątroby; zaburzenia krążenia krwi w kończynach; lżejszą astmę oskrzelową lub przewlekłą chorobę płuc; łuszczące się zmiany skórnych (łuszczyca); zaburzenie czynności tarczycy; guz chromochłonny rdzenia nadnerczy. Należy również poinformować lekarza jeśli pacjent planuje leczenie odczulające (np. w celu uniknięcia kataru siennego) lub zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym.

Nie zaleca się stosowania leku Sobycor u dzieci i młodzieży.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent przyjmuje: niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon); niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej lub zaburzeń rytmu serca (antagoniści wapnia, jak werapamil i diltiazem); niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, takie jak klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna; niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub choroby wieńcowej (antagoniści wapnia pochodne dihydropirydyny, takie jak felodypina i amlodypina); niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron); miejscowo stosowane beta-adrenolityki (takie jak krople do oczu przeznaczone do leczenia jaskry); niektóre leki stosowane w leczeniu np. choroby Alzheimera lub jaskry (parasympatykomimetyki); leki stosowane w leczeniu ostrych zaburzeń serca (adrenomimetyki, takie jak izoprenalina i dobutamina); insulinę i doustne leki przeciwcukrzycowe; środki stosowane w znieczuleniu ogólnym; glikozydy naparstnicy stosowane w leczeniu niewydolności serca; niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); adrenalina;niektóre leki przeciwdepresyjne (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne); niektóre leki przeciwpadaczkowe lub stosowane podczas znieczulenia ogólnego (barbiturany) oraz niektóre leki stosowane w chorobach psychicznych, charakteryzujących się utratą kontaktu z rzeczywistością (pochodne fenotiazyny); meflochina, stosowana w zapobieganiu i leczeniu malarii; leki stosowane w leczeniu depresji, nazywane inhibitorami monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B); ryfampicynę, antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń; leki stosowane w leczeniu demencji i bólów migrenowych.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Jeśli pacjentka karmi lub zamierza karmić piersią, nie powinna przyjmować leku Sobycor.

Lek, w zależności od tego, jak jest tolerowany, może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy zachować szczególną ostrożność na początku leczenia.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy przyjmować rano z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, popijając wodą. Tabletek nie należy rozgryzać.

Dawkowanie ustala lekarz indywidulanie dla pacjenta.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sobycor: W razie zażycia większej niż zalecana dawka leku Sobycor, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza. Lekarz zadecyduje o dalszym postępowaniu. Objawy przedawkowania mogą być następujące: wolna czynność serca, znaczne trudności w oddychaniu, uczucie zawrotów głowy lub drżenie (z powodu zmniejszonego stężenia cukru we krwi).

Pominięcie przyjęcia dawki leku Sobycor: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy przyjąć następnego dnia rano.

Przerwanie przyjmowania leku Sobycor: Nie należy przerywać stosowania leku Sobycor bez konsultacji z lekarzem. W przeciwnym razie stan pacjenta może ulec pogorszeniu. Zwłaszcza u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca nie należy przerywać leczenia bisoprololem w sposób nagły. Jeśli rozważa się całkowite przerwanie leczenia, lekarz zazwyczaj zaleci stopniowe zmniejszanie dawki.

Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran. Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg bisoprololu fumaranu.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon (K-30), krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian w rdzeniu tabletki oraz hypromeloza 2910, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żelaza tlenek żółty (E 172) - tylko w tabletkach powlekanych o mocy 5 mg i 10 mg, żelaza tlenek czerwony (E 172) - tylko w tabletkach powlekanych o mocy 5 mg i 10 mg.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Sobycor, 10 mg, tabl.powl., 60 szt
Kupowali również