Solcidiol 0,266 mg, kapsułki miękkie, 5 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Solcidiol 0,266 mg, kapsułki miękkie, 5 szt

51,59

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Leczenie niedoborów witaminy D gdy zasadne jest jej podanie w dużych początkowych dawkach lub gdy pożądane jest podawanie rozłożone w czasie, jak w poniższych sytuacjach:

 • leczenie wspomagające osteoporozy,
 • pacjenci z zespołem złego wchłaniania (trudności z wchłanianiem składników odżywczych),
 • osteodystrofia (choroba kości) lub brak wapnia u pacjentów z niewydolnością nerek,
 • choroby kości spowodowane kortykosteroidami (lekami przeciwzapalnymi, stosowanymi w różnych schorzeniach).

Solcidiol uzupełnia niedobory witaminy D. Witamina D jest odpowiedzialna m.in. za absorpcję wchłanianie wapnia.

Lek Solcidiol może powodować skutki uboczne - nie wystąpią one jednak u każdego stosującego ten lek.

W przypadku stosowania większych dawek / przez dłuższy okres czasu może pojawić się hiperkalcemia, która może być przyczyną zaburzeń rytmu serca. W umiarkowanej postaci może pojawić się ból głowy, senność, zmęczenie, drażliwość.

Inne skutki uboczne obejmują: nudności, wymioty, zaparcia, zaburzenia smaku, metaliczny posmak, spadek apetytu, skurcz w jelitach, ból kości, ból mięśni, zaburzona czynność nerek. Do innych działań niepożądanych należą: katar, świąd, gorączka, zapalenie trzustki, obecność albumin w moczu.

W rzadkich przypadkach może wystąpić nadwrażliwość na światło, zwapnienia rogówki.

Tego leku nie stosuje się w przypadku uczulenia na kalcyfediol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Inne przeciwwskazania obejmują: podwyższony poziom wapnia we krwi (tzw. hiperkalcemia), podwyższony poziom wapnia w moczu (tzw. hiperkalciuria), kamica wapniowa, zbyt wysoki poziom witaminy D (hiperwitaminoza D).

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Solcidiol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

 • Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki suplementów witaminy D, takich jak ten lek, ponieważ może to prowadzić do zatrucia 
 • Podczas przyjmowania leku lub przed rozpoczęciem przyjmowania lekarz może zlecić badania krwi lub moczu, aby sprawdzić stężenie wapnia, fosforu oraz inne parametry.
 • Pacjenci z chorobą nerek wymagają specjalnej opieki i muszą być szczególnie monitorowani przez lekarza, zlecającego regularne badania laboratoryjne. 
 • Pacjenci z chorobą serca wymagają specjalnej opieki i muszą być często monitorowani przez lekarza zlecającego badania stężenia wapnia we krwi, zwłaszcza u osób przyjmujących glikozydy nasercowe (patrz w ten punkt, podpunkt Lek Solcidiol a inne leki). 
 • Jeśli pacjent ma niedoczynność przytarczyc (zmniejszone działanie hormonu przytarczyc), lek może słabiej działać.
 • Jeśli pacjent ma skłonność do tworzenia się kamieni nerkowych zawierających wapń, lekarz powinien monitorować stężenie wapnia we krwi.
 • U pacjentów długotrwale unieruchomionych konieczne może być zmniejszenie dawki tego leku. 
 • Pacjenci z sarkoidozą (choroba przejawiająca się powstawaniem guzków, zwykle na skórze), gruźlicą lub inną chorobą z powstawaniem guzków powinni zachować szczególną ostrożność przyjmując ten lek, ponieważ są bardziej narażeni na działania niepożądane nawet podczas przyjmowania dawek mniejszych niż zalecane. Należy przeprowadzać okresowe badania laboratoryjne, aby kontrolować stężenie wapnia we krwi i moczu. 
 • Lekarz poinformuje pacjenta, jego rodzinę i (lub) opiekunów o znaczeniu przyjmowania przepisanej dawki i stosowania się do zaleceń dotyczących diety oraz przyjmowania jednocześnie suplementów wapnia, aby zapobiec przedawkowaniu. 
 • Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: w przypadku wykonywania badań diagnostycznych (w tym badania krwi, moczu, skóry z użyciem alergenów, itp.), pacjent powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku, ponieważ lek może wpływać na wyniki tych badań, na przykład podczas badania cholesterolu

 

Dla dzieci i młodzieży przeznaczone są inne dawki witaminy D - nie należy stosować tego leku w tej grupie wiekowej.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Solcidiol, a lek ten może wpływać na działanie innych leków.

Solcidiol może wchodzić w interakcje z lekami stosowanymi w padaczce (fenobarbital, fenytoina), lekami nasercowymi, lekami hipotensyjnymi, lekami moczopędnymi, werapamilem, parafiną i innymi olejami mineralnymi, niektórymi antybiotykami, innymi preparatami z witaminą D, preparatami wapni, kortykosterydami.

Niektóre produkty spożywcze są wzbogacone w witaminę D. Należy to brać pod uwagę, ponieważ ich działanie będzie się sumować z działaniem tego leku i w związku z tym może okazać się nadmierne.

Nie zaleca się stosowania tego leku w okresie laktacji i ciąży.

Lek Solcidiol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Lek ten stosuje się doustnie, wg schematu wyznaczonego przez lekarza - dawka tego leku może być przyjmowana np. raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc. Częstość stosowania zależy m.in. od wskazania i pacjenta. W trakcie przyjmowania tego leku należy monitorować stężenie wapnia i witaminy D (25-hydroksycholekalcyferolu w osoczu).

Substancją czynną leku jest kalcyfediol. Każda kapsułka zawiera 0,266 mg kalcyfediolu.

Pozostałe składniki to: etanol bezwodny, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, a w skład otoczki kapsułki wchodzą: żelatyna, glicerol, sorbitol (E 420), tytanu dwutlenek (E 171) i żółcień pomarańczowa (E 110).

Lek Solcidiol zawiera etanol, sorbitol (E 420) i żółcień pomarańczową (E 110).

 • Etanol Ten lek zawiera 4,98 mg alkoholu (etanolu) w każdej kapsułce. Ilość alkoholu w jednej kapsułce tego leku jest równoważna mniej niż 1 ml piwa lub 1 ml wina. Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.
 • Sorbitol (E 420) Lek zawiera 22 mg sorbitolu w każdej kapsułce. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • Żółcień pomarańczowa (E 110) Lek może powodować reakcje alergiczne, ponieważ zawiera żółcień pomarańczową (E 110). Może powodować astmę, zwłaszcza u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy.

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Nie przechowywać w lodówce.

Kupujący Calfos (Solcidiol), 0,266 mg, kaps.miekkie, 5 szt
Kupowali również