Soprobec 100 mcg/dawkę, aer.inhal., 200 dawek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Soprobec 100 mcg/dawkę, aer.inhal., 200 dawek

27,83

Kupujący Soprobec, 100 mcg/dawke, aer.inhal., 200 dawek
Kupowali również