Sorbifer Durules Tabl.o przedł.uwaln,(i.rów)InPh,100 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Sorbifer Durules Tabl.o przedł.uwaln,(i.rów)InPh,100 szt

67,36

Kupujący Sorbifer Durules, tabl.o przedl.uwaln,(i.row)InPh,Czech,100szt
Kupowali również