Sortis 10 10 mg, tabletki powlekane, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Sortis 10 10 mg, tabletki powlekane, 30 szt.

17,69

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Lek stosowany jest przy nadmiarze cholesterolu (hipocholesterolemii) oraz tłuszczów (hiperlipidemii) we krwi, jeśli inne metody (zmiana diety, ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) nie przynoszą pożądanych rezultatów.

SORTIS należy do grupy leków nazywanych statynami, które regulują przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić zaparcia, wzdęcia, niestrawność, nudności, biegunka, reakcje alergiczne, ból i zawroty głowy, świąd, wysypka skórna, bóle mięśni i bóle stawów, osłabienie. Czasami stwierdzano zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych - aminotransferaz (zazwyczaj przemijające i nie wymagające przerwania leczenia), rzadko - zapalenie wątroby. Rzadko obserwowano również zapalenie mięśni szkieletowych i rabdomiolizę (uszkodzenie tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej). 

Kiedy nie stosować leku SORTIS: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na atorwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby, 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niewyjaśnione, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby,
 • u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod zapobiegania ciąży,
 • u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę,
 • u kobiet karmiących piersią,
 • jeśli pacjent jednocześnie stosuje glekaprewir z pibrentaswirem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku SORTIS, należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką: 

 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa, 
 • jeśli pacjent przyjmuje lub przyjmował w ciągu ostatnich 7 dni kwas fusydowy (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub we wstrzyknięciu. Jednoczesne stosowanie kwasu fusydowego z lekiem SORTIS może prowadzić do poważnych problemów z mięśniami (rabdomiolizy), 
 • w przypadku wystąpienia udaru z krwawieniem do mózgu, lub gdy w mózgu znajduje się niewielka ilość płynu z poprzedniego udaru,
 • w przypadku problemów z nerkami, 
 • w przypadku niedoczynności tarczycy, 
 • w przypadku powtarzających się lub niewyjaśnionych bólów mięśni, bądź problemów z mięśniami w przeszłości, lub podobnych problemów u osób spokrewnionych, 
 • w przypadku problemów z mięśniami podczas stosowanego w przeszłości leczenia innymi lekami obniżającymi stężenie lipidów (np. innymi statynami lub fibratami), 
 • w przypadku regularnego spożywania alkoholu w dużych ilościach,
 • w przypadku występowania chorób wątroby w przeszłości, 
 • u pacjentów w wieku powyżej 70 lat.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Niektóre leki mogą zmieniać działanie leku SORTIS lub wpływ tych leków na organizm może być zmieniony przez lek SORTIS. Ten typ interakcji może powodować mniejszą skuteczność jednego lub obu leków. Jednocześnie może on zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym poważne uszkodzenia mięśni znane jako rabdomioliza:

 • leki modyfikujące działanie układu odpornościowego, np. cyklosporyna, 
 • niektóre antybiotyki lub leki przeciwgrzybicze, np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, flukonazol, pozakonazol, ryfampicyna, kwas fusydowy, 
 • inne leki regulujące stężenie lipidów, np. gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol, 
 • niektóre blokery kanału wapniowego stosowane w dławicy piersiowej lub nadciśnieniu tętniczym, np. amlodypina, diltiazem; a także leki regulujące rytm serca, np. digoksyna, werapamil, amiodaron,
 • letermowir, lek stosowany w celu zapobiegania chorobie powodowanej przez wirus cytomegalii, 
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, np. rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir w skojarzeniu z rytonawirem itd., 
 • niektóre leki stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C, np. telaprewir, boceprewir oraz lek złożony zawierający elbaswir z grazoprewirem, ledypaswir z sofosbuwirem,
 • do innych leków, o których wiadomo, że wykazują interakcje z lekiem SORTIS, należy ezetymib (który zmniejsza stężenie cholesterolu), warfaryna (która zmniejsza krzepliwość krwi), doustne środki antykoncepcyjne, styrypentol (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu padaczki), cymetydyna (stosowana w leczeniu zgagi i wrzodów żołądka), fenazon (lek przeciwbólowy), kolchicyna (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej) oraz leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w niestrawności, zawierające glin lub magnez), 
 • leki dostępne bez recepty: ziele dziurawca, 
 • jeśli w leczeniu infekcji bakteryjnej pacjent musi stosować kwas fusydowy w postaci doustnej w celu leczenia zakażenia bakteryjnego, należy tymczasowo wstrzymać stosowanie niniejszego leku. Lekarz poinformuje pacjenta, kiedy można bezpiecznie ponownie rozpocząć leczenie lekiem SORTIS. Przyjmowanie leku SORTIS w połączeniu z kwasem fusydowym może w rzadkich przypadkach prowadzić do osłabienia, tkliwości lub bólu mięśni (rabdomiolizy).

 

Stosowanie leku SORTIS przez kobiety, które są w ciąży lub zamierzają zajść w ciążę, jest przeciwwskazane. Stosowanie leku SORTIS przez kobiety w wieku rozrodczym jest przeciwwskazane, jeśli nie stosują one skutecznych metod zapobiegania ciąży. Stosowanie leku SORTIS podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Zwykle lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, jeśli lek wpływa na jego zdolność ich prowadzenia. Nie należy używać żadnych narzędzi oraz maszyn, jeżeli stosowanie leku wpływa na zdolność ich obsługiwania.

Doustnie, niezależnie od posiłków. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. W czasie leczenia należy wykonywać badania kontrolne wątroby oraz zachować dietę niskotłuszczową. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu i unikać dużych ilości soku grejpfrutowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku SORTIS: W razie przypadkowego przyjęcia zbyt wielu tabletek leku SORTIS (więcej niż typowa dawka dobowa), należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku SORTIS: W przypadku zapomnienia o przyjęciu leku, należy po prostu przyjąć kolejną dawkę w przewidzianym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest atorwastatyna. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg atorwastatyny (w postaci trójwodnej soli wapniowej).

Pozostałe składniki to: wapnia węglan, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, polisorbat 80, hydroksypropyloceluloza i magnezu stearynian. Otoczka leku SORTIS zawiera: hypromelozę, makrogol 8000, tytanu dwutlenek (E 171), talk, emulsję symetykon zawierającą symetykon, emulgatory stearynianowe, (polisorbat 65, stearynian makrogolu 400, monostearynian glicerolu 40-50), środki zagęszczające (metyloceluloza, guma ksantan), kwas benzoesowy (E 210), kwas sorbinowy i kwas siarkowy.

SORTIS zawiera laktozę. Pacjenci, których lekarz poinformował o nietolerancji niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem opisywanego leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Kupujący Sortis 10, 10 mg, tabl.powl., 30 szt
Kupowali również