Spamilan 10 mg, tabletki, 60 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Spamilan 10 mg, tabletki, 60 szt.

35,14

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Spamilan wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych i łagodzeniu objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez depresji.

Buspiron, substancja czynna leku Spamilan ma działanie przeciwlękowe.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Bardzo częste (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów): zawroty głowy, uczucie omdlewania, bóle głowy, senność.
 • Częste (mogą występować z częstością do 1 na 10 pacjentów): nerwowość, bezsenność, zaburzenia koncentracji, depresja, stan splątania, zaburzenia snu, złość; parestezje (drętwienie lub mrowienie), nieostre widzenie, zaburzenia koordynacji ruchów, drżenie, szum w uszach (dzwonienie w uszach); szybsze bicie serca, ból w klatce piersiowej; nudności, ból brzucha, suchość w ustach, biegunka, zaparcia, wymioty; zimne poty, wysypka; ból mięśni, ścięgien, więzadeł i kości; zmęczenie (męczliwość).
 • Rzadkie (mogą występować z częstością do 1 na 1000 pacjentów): wybroczyny (siniaki), pokrzywka,
 • Bardzo rzadkie (mogą występować z częstością do 1 na 10 000 pacjentów): zaburzenia psychiczne, halucynacje, depersonalizacja (poczucie obcości samego siebie), chwiejność afektu; drgawki, widzenie tunelowe, zaburzenia pozapiramidowe (trudności w mówieniu lub połykaniu, utrata równowagi, maskowata twarz, chód z pociąganiem nogami, sztywność rąk i nóg, drżenie rąk lub palców), sztywność mięśni z objawem koła zębatego (ruchy przerywane), dyskinezy (ruchy mimowolne), dystonia (skurcze mięśni szyi, ramion i ciała wpływające na postawę), omdlewanie lub omdlenia, utrata pamięci, ataksja (trudności w kontrolowaniu ruchów), parkinsonizm (drżenie, sztywność i pociąganie nogami), akatyzja (niemożność spokojnego siedzenia lub stania), zespół niespokojnych nóg, niepokój ruchowy; niemożność całkowitego lub częściowego opróżnienia pęcherza; nadmierne wytwarzanie mleka.

 

Kiedy nie stosować leku Spamilan:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na buspiron lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • jeśli pacjent jest chory na padaczkę; 
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min/1,72 m2 lub stężenie kreatyniny w osoczu powyżej 200 mikromoli/l);
 • jeśli u pacjenta występuje albo kiedykolwiek występowała ciężka choroba wątroby; 
 • jeśli pacjent jest w stanie ostrego zatrucia alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi lub przeciwpsychotycznymi (leki stosowane w leczeniu pewnych chorób psychicznych).

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Spamilan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

 • jeśli u pacjenta występuje jaskra; 
 • jeśli u pacjenta występuje miastenia (choroba cechująca się osłabieniem mięśni, trudnościami żucia lub niewyraźną mową); 
 • jeśli pacjent jest uzależniony od leków lub narkotyków; 
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek
 • jeśli pacjent przyjmował wcześniej lek z grupy benzodiazepin, np. nitrazepam lub temazepam, lub inny często stosowany lek uspokajający albo nasenny. Przed rozpoczęciem stosowania leku Spamilan należy stopniowo odstawić wymienione leki.

 

Nie zaleca się stosowania leku Spamilan u dzieci i młodzieży.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

 • inhibitory monoaminooksydazy, takie jak moklobemid i selegilina (stosowane w depresji); leku Spamilan nie należy stosować równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy ze względu na ryzyko wzrostu ciśnienia tętniczego krwi;
 • erytromycyna, itrakonazol, linezolid i ryfampicyna (stosowane w leczeniu infekcji); 
 • antagoniści wapnia, jak diltiazem i werapamil (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego); 
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, jak cytalopram, escytalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna i sertralina (stosowane w depresji i zaburzeniach lękowych);
 • nefazodon, trazodon, preparaty dziurawca, L-tryptofan (stosowane w depresji); 
 • haloperydol i lit (stosowane w chorobach psychicznych);
 • digoksyna (stosowana w leczeniu niewydolności serca);
 • leki zmniejszające wydzielanie soku żołądkowego zawierające cymetydynę (stosowane w leczeniu wrzodów żołądka i zgagi); 
 • tramadol (lek przeciwbólowy); 
 • tryptany, np. sumatryptan (stosowane w leczeniu migreny); 
 • baklofen (stosowany w zwiększonym napięciu mięśni); 
 • lofeksydyna (stosowana w leczeniu zespołu odstawiennego); 
 • nabilon (stosowany w leczeniu nudności i wymiotów); 
 • leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu reakcji alergicznych);
 • diazepam (stosowany w leczeniu lęku);
 • warfaryna (lek rozrzedzający krew);
 • fenobarbital, fenytoina, karbamazepina (leki na padaczkę).

W trakcie przyjmowania leku Spamilan nie należy pić alkoholu. W trakcie przyjmowania leku Spamilan nie należy pić soku grejpfrutowego.

Nie należy przyjmować leku Spamilan w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Spamilan ma umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Może spowodować senność lub zawroty głowy. Zanim pacjent zacznie prowadzić pojazd lub obsługiwać maszyny powinien się upewnić, że takie objawy nie występują. Ze względu na możliwość wystąpienia na początku leczenia przemijających działań niepożądanych, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu upewnienia się, że lek nie ma niepożądanego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.
Uwaga! Nie stosować u dzieci poniżej 18 roku życia. Podczas leczenia nie wolno pić napojów alkoholowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Spamilan: W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać wszystkie pozostałe tabletki wraz z tą ulotką i pokazać je lekarzowi. Objawami przedawkowania są: nudności lub wymioty, bóle głowy, zawroty głowy, senność, dzwonienie lub brzęczenie w uszach, niepokój ruchowy, zwężenie źrenic, zaburzenia żołądka, wolne bicie serca, niskie ciśnienie tętnicze, drgawki i objawy pozapiramidowe (trudności w mówieniu lub połykaniu, utrata równowagi, maskowata twarz, chód z pociąganiem nogami, sztywność rąk i nóg, drżenie rąk i palców).

Pominięcie zastosowania leku Spamilan: W razie pominięcia zastosowania dawki należy jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę. Nie należy przyjmować pominiętej dawki, jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku należy pominąć nieprzyjętą dawkę i kontynuować stosowanie leku według zaleconego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Tabletki należy przyjmować tak często i tak długo, jak zaleci to lekarz prowadzący.

Przerwanie stosowania leku Spamilan: Nie należy samodzielnie przerywać leczenia, nawet jeśli nie zauważy się żadnej poprawy stanu zdrowia. Przed zaprzestaniem przyjmowania leku należy porozmawiać z lekarzem i postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Każda tabletka leku Spamilan, 5 mg zawiera jako substancję czynną 5 mg buspironu chlorowodorku, a każda tabletka leku Spamilan, 10 mg zawiera jako substancję czynną 10 mg buspironu chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian i krzemionka koloidalna bezwodna.

Spamilan zawiera laktozę. Każda tabletka leku Spamilan, 5 mg zawiera 55,7 mg laktozy, a każda tabletka leku Spamilan, 10 mg zawiera 111,4 mg laktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego. Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Kupujący Spamilan, 10 mg, tabl., 60 szt,bl(6x10)
Kupowali również