Spersallerg Krople do oczu, 10 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Spersallerg Krople do oczu, 10 ml

33,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Lek Spersallerg jest wskazany w alergicznych stanach zapalnych spojówek, w szczególności stanach zapalnych spojówek związanych z katarem siennym i z reakcją na alergeny pyłkowe.

Lek Spersallerg działa przeciwhistaminowo.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstszym działaniem niepożądanym po zakropleniu leku jest uczucie pieczenia i(lub) kłucia, które ma charakter łagodny i przemijający.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz przy jednoczesnym stosowaniu inhibitorów MAO.

Należy zachować ostrożność i poinformować lekarza, jeśli pacjent: ma cukrzycę; ma nadciśnienie; ma nadczynność tarczycy; ma arytmię lub tachykardię; ma barwiak chromochłonny; ma zespół suchego oka; ma jaskrę zamykającego się kąta; jest w podeszłym wieku z ciężkimi chorobami układu krążenia.

Nie należy stosować leku Spersallerg u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje: leki przeciwdepresyjne; leki z grupy inhibitorów MAO; leki przeciwmuskarynowe (takie jak atropina i niektóre leki przeciwdepresyjne).

Leku Spersallerg nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że zostanie zalecony przez lekarza. Nie wiadomo, czy substancje czynne leku Spersallerg przenikają do mleka matki. Należy zachować ostrożność stosując lek Spersallerg w czasie karmienia piersią.

Lek Spersallerg może powodować senność, zawroty głowy, ospałość czy zaburzenia widzenia. Pacjenci, u których wystąpiły takie działania niepożądane, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia objawów.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Spersallerg przeznaczony jest do stosowania do oczu.

Przedawkowanie: Niezamierzone doustne zażycie zawartości jednej butelki z lekiem Spersallerg nie powinno mieć żadnych poważnych następstw u osoby dorosłej. U dzieci, zwłaszcza u dzieci w wieku poniżej 2 lat, mogą wystąpić nudności, senność, arytmia i(lub) tachykardia i ewentualnie wstrząs. Po przedawkowaniu tetryzoliny występowało zahamowanie czynności OUN, wstrząs w postaci niedociśnienia i śpiączka

Substancjami czynnymi leku są antazoliny chlorowodorek i tetryzoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg antazoliny chlorowodorku i 0,4 mg tetryzoliny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, kwas solny rozcieńczony, hypromeloza, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Lek Spersallerg zawiera chlorek benzalkoniowy. Z tego względu lek może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. Nie należy zakładać soczewek kontaktowych w przypadku jakichkolwiek podrażnień oka.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Po 1 miesiącu od otwarcia butelki niewykorzystany roztwór należy wyrzucić. Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Spersallerg, (0,5 mg+0,4 mg)/ml, krople do oczu, 10 ml
Kupowali również