Spersallerg Krople do oczu, 10 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Spersallerg Krople do oczu, 10 ml

37,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Lek Spersallerg jest wskazany w alergicznych stanach zapalnych spojówek, w szczególności stanach zapalnych spojówek związanych z katarem siennym i z reakcją na alergeny pyłkowe.

Lek Spersallerg działa przeciwhistaminowo.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstszym działaniem niepożądanym po zakropleniu leku jest uczucie pieczenia i(lub) kłucia, które ma charakter łagodny i przemijający.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz przy jednoczesnym stosowaniu inhibitorów MAO.

Należy zachować ostrożność i poinformować lekarza, jeśli pacjent: ma cukrzycę; ma nadciśnienie; ma nadczynność tarczycy; ma arytmię lub tachykardię; ma barwiak chromochłonny; ma zespół suchego oka; ma jaskrę zamykającego się kąta; jest w podeszłym wieku z ciężkimi chorobami układu krążenia.

Nie należy stosować leku Spersallerg u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje: leki przeciwdepresyjne; leki z grupy inhibitorów MAO; leki przeciwmuskarynowe (takie jak atropina i niektóre leki przeciwdepresyjne).

Leku Spersallerg nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że zostanie zalecony przez lekarza. Nie wiadomo, czy substancje czynne leku Spersallerg przenikają do mleka matki. Należy zachować ostrożność stosując lek Spersallerg w czasie karmienia piersią.

Lek Spersallerg może powodować senność, zawroty głowy, ospałość czy zaburzenia widzenia. Pacjenci, u których wystąpiły takie działania niepożądane, nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia objawów.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. 

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Spersallerg przeznaczony jest do stosowania do oczu.

Przedawkowanie: Niezamierzone doustne zażycie zawartości jednej butelki z lekiem Spersallerg nie powinno mieć żadnych poważnych następstw u osoby dorosłej. U dzieci, zwłaszcza u dzieci w wieku poniżej 2 lat, mogą wystąpić nudności, senność, arytmia i(lub) tachykardia i ewentualnie wstrząs. Po przedawkowaniu tetryzoliny występowało zahamowanie czynności OUN, wstrząs w postaci niedociśnienia i śpiączka

Substancjami czynnymi leku są antazoliny chlorowodorek i tetryzoliny chlorowodorek. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg antazoliny chlorowodorku i 0,4 mg tetryzoliny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, kwas solny rozcieńczony, hypromeloza, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Lek Spersallerg zawiera chlorek benzalkoniowy. Z tego względu lek może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. Nie należy zakładać soczewek kontaktowych w przypadku jakichkolwiek podrażnień oka.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Po 1 miesiącu od otwarcia butelki niewykorzystany roztwór należy wyrzucić. Nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Spersallerg, (0,5 mg+0,4 mg)/ml, krople do oczu, 10 ml
Kupowali również