Zdjęcie produktu Strzykawka

Strzykawka 100 ml, z końcówką do cewnika z łącznikiem, 3 części

Strzykawka z dołączonym łącznikiem Luer.
Sterylna - niepirogenna.

2,55

Kupujący Strzykawka,100 ml, do cewn+łącznik 3-cz.
Kupowali również