Sulfasalazin EN Krka Tabletki dojelitowe, 500 mg, 100 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Sulfasalazin EN Krka Tabletki dojelitowe, 500 mg, 100 sztuk

Sulfasalazin EN Krka to lek w postaci tabletek dojelitowych o działaniu przeciwzapalnym. Preparat znajduje zastosowanie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz w chorobach zapalnych jelit, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, czy choroba Leśniowskiego-Crohna. Lek Sulfasalazin EN Krka działa w oparciu o odpowiednią kompozycję substancji aktywnych, którymi w tym przypadku są kwas 5-aminosalicylowegy i sulfapirydyna.

60,06

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Wskazaniem do stosowania leku Sulfasalazin EN Krka jest leczenie: • reumatoidalnego zapalenia stawów, opornego na leczenie z zastosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych; • chorób zapalnych jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna). Sulfasalazin EN Krka dedykowany jest osobom dorosłym i dzieciom powyżej 2. roku życia.
Skuteczne działanie lek Sulfasalazin EN Krka zawdzięcza połączeniu w składzie kwasu 5-aminosalicylowego z sulfapirydyną. Mniejsza część sulfasalazyny wchłania się w jelicie grubym i odkłada się głównie w tkance łącznej. Większa część leku ulega rozkładowi do kwasu 5-aminosalicylowego i sulfapirydyny, które łagodzą stan zapalny. Sulfasalazyna wywiera działanie przeciwzapalne, immunosupresyjne i przeciwbakteryjne. Stosuje się ją w celu zahamowania stanów zapalnych, zwłaszcza błony śluzowej jelit i w leczeniu czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów. Mechanizm działania w chorobach zapalnych jelit: za główne działanie sulfasalazyny uważa się działanie przeciwzapalne powstającej miejscowo mesalazyny. Dodatkowo, wykryto działanie immunosupresyjne w wyniku zahamowania metabolizmu limfocytów i granulocytów, oraz zahamowania różnych układów enzymatycznych przez wszystkie trzy związki (sulfasalazyna, sulfapirydyna, mesalazyna). Znaczenie kliniczne może mieć również działanie bakteriostatyczne sulfapirydyny powstającej miejscowo w okrężnicy. Produkt leczniczy wpływa zarówno na tlenową, jak i na beztlenową florę bakteryjną. Sulfapirydyna łagodzi układowy odczyn zapalny; przeciwzapalne działanie kwasu 5-aminosalicylowego. Mechanizm działania w reumatoidalnym zapaleniu stawów nie jest ustalony. Lek Sulfasalazin EN Krka nie działa przeciwbólowo. Jak każdy lek, Sulfasalazin EN Krka może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość działań niepożądanych, które wywołuje lek Sulfasalazin EN Krka ma łagodny charakter. Zwykle działania niepożądane znikają samoistnie, po zmniejszeniu dawki lub po przerwaniu leczenia. Działania niepożądane sulfapirydyny są przede wszystkim związane z jej stężeniem we krwi, szczególnie u pacjentów, u których jej metabolizowanie przebiega wolniej. Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów): • leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi obwodowej), • utrata apetytu, • zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia smaku, • szum w uszach, • kaszel, • ból brzucha, biegunka, wzdęcia, wymioty, • świąd, • bóle stawów, • proteinuria (występowanie białka w moczu), • gorączka. Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów): • trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), • depresja, • duszność (trudności w oddychaniu), • łysienie, pokrzywka, • obrzęk twarzy, • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów): • zmiany w obrębie paznokcia, • żółtaczka. Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): • potencjalnie zagrażające życiu wysypki skórne: martwica toksyczno-rozpływna naskórka (zespół Lyella) - choroba charakteryzująca się występowaniem dużych wiotkich pęcherzy na plamach rumieniowych (zwłaszcza w miejscach narażonych na ucisk), które szybko pękają, w wyniku czego tworzą się rozległe nadżerki; zespół Stevensa-Johnsona (gorączka, ciężka wysypka z tworzeniem się pęcherzy na błonach śluzowych). Częstość nieznana działań niepożądanych (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): • aseptyczne zapalenie opon mózgowych, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, • agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, makrocytoza, niedokrwistość megaloblastyczna, pancytopenia (zmniejszenie liczby wszystkich elementów komórkowych krwi: krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi), • wstrząs anafilaktyczny (objawy wstrząsu anafilaktycznego to: szybko pogarszające się samopoczucie, świąd, pokrzywka, blada i wilgotna skóra, szybki i płytki oddech, duszność, przyspieszona akcja serca, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, wymioty, biegunka, obrzęk gardła i języka, zaburzenia świadomości), choroba posurowicza (alergiczny, ogólnoustrojowy odczyn na wprowadzoną pozajelitowo obcogatunkową surowicę lub lek), • encefalopatia, neuropatia obwodowa, zaburzenia węchu, • zapalenie osierdzia, sinica, • włókniejące zapalenie pęcherzyków płucnych, śródmiąższowa choroba płuc, nacieki eozynofilowe, • zaostrzenie objawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia okrężnicy, zapalenie trzustki, • niewydolność wątroby, piorunujące zapalenie wątroby, zapalenie wątroby, • osutka polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi, obrzęk naczynioruchowy, toksyczne, krostkowe zapalenia skóry, rumień, wysypka, złuszczające zapalenie skóry, liszaj płaski, nadwrażliwość na światło, • układowy toczeń rumieniowaty (przewlekła choroba autoimmunologiczna, w której dochodzi do uszkodzenia różnych narządów, szczególnie skóry, stawów, krwi i nerek), zespół Sjörgena, • zespół nerczycowy (zespół objawów wywołany nadmierną utratą białka z moczem), śródmiąższowe zapalenie nerek, kryształy w moczu, krwiomocz, • przemijająca oligospermia, • żółte zabarwienie skóry i płynów ustrojowych, • indukowanie autoprzeciwciał.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Sulfasalazin EN Krka jest uczulenie na sulfasalazynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ponadto nie należy stosować leku Sulfasalazin EN Krka: • jeśli pacjent ma uczulenie na sulfonamidy i salicylany, • jeśli u pacjenta występuje porfiria ostra przerywana, porfiria mieszana, • jeśli u pacjenta występuje niedrożność dróg moczowych lub jelit, • u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sulfasalazin EN Krka należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach przewlekłych, zaburzeniach metabolicznych, nadwrażliwości (alergii) na inne leki oraz o stosowaniu innych leków. Przed rozpoczęciem stosowania leku Sulfasalazin EN Krka należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty jeśli u pacjenta: • występuje ciężka alergia i (lub) astma oskrzelowa; • występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ponieważ może ona powodować niedokrwistość hemolityczną; • występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, lub nieprawidłowy skład krwi. Podczas stosowania należy pić dużo płynów ze względu na możliwość tworzenia się kamieni nerkowych. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Ponieważ ryzyko związane ze stosowaniem tego leku w okresie ciąży nie może być wykluczone, sulfasalazyna może być stosowana przez kobiety w ciąży jedynie w przypadku bezwzględnej konieczności. Sulfasalazyna i sulfapirydyna przenikają w niewielkiej ilości do mleka matki. Nie powinno to stanowić zagrożenia dla zdrowego dziecka. U wcześniaków i u noworodków z żółtaczką fizjologiczną wskazana jest ostrożność. Zgłaszano występowanie krwawych stolców lub biegunki u niemowląt karmionych piersią przez matki stosujące sulfasalazynę. W tych przypadkach, krwawe stolce lub biegunka ustąpiły u niemowląt po zakończeniu stosowania sulfasalazyny przez matkę. Lek powoduje zmniejszenie liczby i ruchliwości plemników, co może mieć wpływ na płodność. Działanie to jest zwykle odwracalne po zakończeniu leczenia. Lek Sulfasalazin EN Krka należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.
Lek Sulfasalazin EN Krka należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie wolno zmieniać dawkowania lub przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Tabletki należy połykać w całości (nie należy ich żuć lub rozdrabniać), ponieważ otoczka tabletki zmniejsza niepożądane działania na układ żołądkowo-jelitowy. Tabletki należy zażywać w czasie posiłków popijając szklanką wody. Dawkowanie w reumatoidalnym zapaleniu stawów: u osób dorosłych i w podeszłym wieku zalecana dawka wynosi od 1 g do 3 g na dobę. Najczęściej stosowaną dawką są 2 tabletki dwa razy na dobę. Leczenie rozpoczyna się od mniejszych dawek, które są stopniowo zwiększane zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej: • dzień 1-4: 1 tabletka dojelitowa rano, 2 tabletki dojelitowe wieczorem, • dzień 5-8: 1 tabletka dojelitowa rano, 2 tabletki dojelitowe wieczorem, • dzień 9 i następne: 2 tabletki dojelitowe rano, 2 tabletki dojelitowe wieczorem. Jeśli po 2-3 miesiącach lekarz stwierdzi, że reakcja pacjenta na leczenie jest niezadowalająca, dobowa dawka sulfasalazyny może zostać zwiększona maksymalnie do 3 g. U pacjentów, u których wystąpiły działania niepożądane można czasowo zmniejszyć dawkę. Dawkowanie w chorobach zapalnych jelit (tj. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna): lekarz zaleci odpowiednią dawkę w zależności od stanu klinicznego, tolerancji leku przez pacjenta i reakcji pacjenta na leczenie. Zaleca się, aby u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie byli leczeni sulfasalazyną, dawkę zwiększać stopniowo (przez kilka tygodni). Dawka dobowa powinna być rozłożona równomiernie na dawki podzielone. Ostra postać choroby u dorosłych i osób w podeszłym wieku: • ciężkie zaostrzenia choroby: 2 do 4 tabletek 3 do 4 razy na dobę (3 g do 8 g na dobę), • łagodne i umiarkowane rzuty: 2 tabletki 3 do 4 razy na dobę. Ostra postać choroby u dzieci: 40-60 mg/kg mc./dobę w 3 do 6 dawkach podzielonych. Leczenie podtrzymujące u dorosłych i osób w podeszłym wieku: zalecana dawka podtrzymująca w leczeniu pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oraz z chorobą Leśniowskiego-Crohna w stadium remisji to 2 tabletki 2 do 3 razy na dobę. Leczenie tą dawką nie powinno być przerywane i należy je kontynuować długotrwale, jeśli nie wystąpią działania niepożądane. W razie zaostrzenia choroby lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do ilości 2 do 4 tabletek podawanych 3 do 4 razy na dobę. Leczenie podtrzymujące u dzieci: 20-30 mg/kg mc./dobę w 3 do 6 dawkach podzielonych. Nie zaobserwowano wpływu leku Sulfasalazin EN Krka na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Substancją czynną leku Sulfasalazin EN Krka jest sulfasalazyna. Każda tabletka dojelitowa zawiera sulfasalazynę w postaci granulatu z powidonem, co odpowiada 500 mg sulfasalazyny. Pozostałe składniki to skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, tytanu dwutlenek (E 171), tlenek żelaza żółty (E 172), talk, trietylu cytrynian, makrogol 6000, karmeloza sodowa, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1).

Kupujący Sulfasalazin EN KRKA, 500 mg, tabl.dojelit.,100 szt
Kupowali również