Sulovas 250 LSU, kaps.miękkie, 50 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Sulovas 250 LSU, kaps.miękkie, 50 szt

72,78

Kupujący Sulovas, 250 LSU, kaps.miekkie, 50 szt
Kupowali również