Sumamed (100 mg / 5 ml), granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 20ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Sumamed (100 mg / 5 ml), granulat do sporządzania zawiesiny doustnej, 20ml

16,93

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Wskazania do zastosowania antybiotyku Sumamed: zakażenia górnych dróg oddechowych (bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok); ostre zapalanie ucha środkowego; zakażenia dolnych dróg oddechowych (ostre zapalenie oskrzeli zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, w tym śródmiąższowe); zakażenia skóry i tkanek miękkich (róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący).

Lek Sumamed działa przeciwbakteryjnie. Efekt bakteriobójczy wywiera azytromycyna, należąca do antybiotyków azalidowych z grupy makrolidów o szerokim zakresie działania.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów): biegunka

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): ból głowy, wymioty, ból brzucha, nudności, zmiana liczby krwinek białych, zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

Sumamedu nie należy stosować u osób nadwrażliwych na azytromycynę, erytomycynę czy inne antybiotyki makrolidowe albo ketolidowe lub którykolwiek z pozostałych składników.

Przed zastosowaniem leku Sumamed należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: osób ze stanami sprzyjającymi powstawaniu zaburzeń rytmu serca; zaburzeń czynności nerek; zaburzenia czynności wątroby; nowych zakażeń; zaburzeń neurologicznych lub psychicznych, symptomów nadkażenia, zakażonych ran oparzeniowych.

W razie wystąpienia biegunki należy to natychmiast zgłosić lekarzowi, gdyż może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy - powikłania występującego niekiedy podczas stosowania antybiotyków makrolidowych. Takie rozpoznanie lekarz powinien rozważyć u pacjentów, u których wystąpi biegunka po rozpoczęciu leczenia azytromycyną. W przypadku rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy w wyniku stosowania azytromycyny konieczne może być odstawienie leku Sumamed forte i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Przeciwwskazane jest podawanie środków hamujących perystaltykę.

Nie należy podawać leku noworodkom (do 4 tygodnia życia) bez zalecenia lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje: leki wpływające na odstępy QT, jak: chinidyna, porokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol, cyzapryd, terfenadyna, leki przeciwpsychotyczne, leki przeciwdepresyjne, fluorochinolony; leki zobojętniające; doustne leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna; alkaloidami sporyszu, np. ergotamina; digoksynę; cyklosporynę; atorwastatynę; ryfabutynę.

Sumamed można przyjmować niezależnie od posiłku.

Decyzję o stosowaniu leku w ciąży i w okresie karmienia piersią podejmuje lekarz.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Lek stosuje się doustnie.

Sporządzoną zawiesinę można przyjmować niezależnie od posiłku.

Przygotowaną zawiesinę należy podawać doustnie, za pomocą dołączonej do opakowania dwustronnej łyżeczki-miarki lub strzykawki. Wstrząsnąć przed każdym użyciem. Po podaniu dziecku leku należy podać mu trochę herbaty lub soku do popicia, aby lek nie pozostał w ustach.

Należy sporządzić zawiesinę zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sumamed: Działania niepożądane, które występowały po przyjęciu leku w dawkach większych niż zalecane, były podobne do tych, które opisywano po podaniu prawidłowych dawek. Charakterystyczne objawy po przedawkowaniu antybiotyków makrolidowych to: przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku przedawkowania zaleca się podanie węgla leczniczego oraz zastosowanie leczenia objawowego, a jeżeli konieczne, leczenia podtrzymującego czynności życiowe.

Pominięcie zastosowania leku Sumamed: Pominiętą dawkę należy podać tak szybko jak to możliwe, a następne dawki podawać zgodnie z zaleconym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest azytromycyna w postaci azytromycyny dwuwodnej. 5 ml zawiesiny zawiera 100 mg azytromycyny.

Pozostałe składniki to: sacharoza, trisodu fosforan bezwodny, hydroksypropyloceluloza, guma ksantan, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat wiśniowy, aromat bananowy, aromat waniliowy

Sumamed zawiera sacharozę. 5 ml zawiesiny zawiera 3,863 g sacharozy. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Sumamed zawiera siarczyny w aromacie wiśniowym, bananowym i waniliowym. Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Sumamed zawiera alkohol benzylowy w aromacie wiśniowym. Lek zawiera 0,65 mikrogramów alkoholu benzylowego w 5 ml zawiesiny. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne. Podawanie alkoholu benzylowego małym dzieciom wiąże się z ryzykiem ciężkich działań niepożądanych w tym zaburzeń oddychania (tzw. ”gasping syndrome”). Nie podawać noworodkom (do 4 tygodnia życia) bez zalecenia lekarza. Nie podawać małym dzieciom (w wieku poniżej 3 lat) dłużej niż przez tydzień bez zalecenia lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Sporządzoną zawiesinę przechowywać nie dłużej niż 5 dni w temperaturze poniżej 25°C.

Kupujący Sumamed, 100 mg/5ml, gran.d/sp.zaw.doustn., 20 ml
Kupowali również