Sumamed Tabletki, 125 mg, 6 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Sumamed Tabletki, 125 mg, 6 szt

23,24

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Wskazaniem do zastosowania antybiotyku Sumamed jest leczenie zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę. Są to: zakażenia górnych dróg oddechowych (bakteryjne zapalenie gardła, zapalenie migdałków, zapalenie zatok), ostre zapalenie ucha środkowego, zakażenie dolnych dróg oddechowych (ostre zapalenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, lekkie do umiarkowanie ciężkiego zapalenie płuc, także śród miąższowe), zakażenia skóry i tkanek miękkich (róża, liszajec oraz wtórne ropne zapalenie skóry; rumień wędrujący - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme).

Lek Sumamed działa przeciwbakteryjnie. Efekt bakteriobójczy wywiera azytromycyna, należąca do antybiotyków azalidowych z grupy makrolidów o szerokim zakresie działania.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów): biegunka

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): ból głowy, wymioty, ból brzucha, nudności, zmiana liczby krwinek białych, zmniejszenie stężenia wodorowęglanów we krwi.

Więcej informacji w ulotce dołączonej do leku.

 

 

Sumamed nie należy stosować u osób nadwrażliwych na azytromycynę, erytomycynę czy inne antybiotyki makrolidowe albo ketolidowe lub  którykolwiek z pozostałych składników.

Przed zastosowaniem leku Sumamed należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: osób ze stanami sprzyjającymi powstawaniu zaburzeń rytmu serca; zaburzeń czynności nerek; zaburzenia czynności wątroby; nowych zakażeń; zaburzeń neurologicznych lub psychicznych, symptomów nadkażenia, zakażonych ran oparzeniowych.

W razie wystąpienia biegunki należy to natychmiast zgłosić lekarzowi, gdyż może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy - powikłania występującego niekiedy podczas stosowania antybiotyków makrolidowych. Takie rozpoznanie lekarz powinien rozważyć u pacjentów, u których wystąpi biegunka po rozpoczęciu leczenia azytromycyną. W przypadku rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy w wyniku stosowania azytromycyny konieczne może być odstawienie leku Sumamed i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Przeciwwskazane jest podawanie środków hamujących perystaltykę.

Decyzję o stosowaniu leku przez dzieci podejmuje lekarz.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje: 

  • lekami wpływającymi na odstępy QT, jak: chinidyna, porokainamid, dofetylid, amiodaron, sotalol; cyzapryd; terfenadyna; leki przeciwpsychotyczne; leki przeciwdepresyjne; fluorochinolony;
  • leki zobojętniające;
  • doustne leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna;
  • alkaloidami sporyszu, np. ergotamina;
  • digoksynę;
  • cyklosporynę;
  • atorwastatynę;
  • ryfabutynę.

Sumamed można przyjmować niezależnie od posiłku.

Decyzję o stosowaniu leku w ciąży i w okresie karmienia piersią podejmuje lekarz.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Lek Sumamed należy podawać doustnie, raz na dobę, można przyjmowac niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać w całości.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sumamed: Działania niepożądane, które występowały po przyjęciu leku w dawkach większych niż zalecane, były podobne do tych, które opisywano po podaniu prawidłowych dawek. Charakterystyczne objawy po przedawkowaniu antybiotyków makrolidowych to: przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W przypadku przedawkowania zaleca się podanie węgla aktywnego oraz zastosowanie leczenia objawowego, a jeżeli konieczne, leczenia podtrzymującego czynności życiowe.

Pominięcie zastosowania leku Sumamed: Pominiętą dawkę należy podać tak szybko jak to możliwe, a następne dawki podawać zgodnie z zaleconym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest azytromycyna w postaci azytromycyny dwuwodnej. 8 Każda tabletka powlekana zawiera 125 mg azytromycyny.

Pozostałe składniki leku to: rdzeń tabletki powlekanej: wapnia wodorofosforan bezwodny, hypromeloza, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian; otoczka: hypromeloza, barwnik - lak indygotyny (E132), tytanu dwutlenek (E171), polisorbat 80, talk.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Kupujący Sumamed, 125 mg, tabl.powl., 6 szt
Kupowali również