Sylvie 20 - tabletki antykoncepcyjne Tabletka drażowana, 20 µg + 75 µg, 21 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Sylvie 20 - tabletki antykoncepcyjne Tabletka drażowana, 20 µg + 75 µg, 21 sztuk

Sylvie 20 to złożony hormonalny środek antykoncepcyjny w postaci tabletek przyjmowanych doustnie, stosowany w celu zapobiegania ciąży. Skuteczność antykoncepcyjną pigułki Sylvie 20 zawdzięczają odpowiedniej kompozycji dwóch substancji aktywnych w postaci żeńskich hormonów płciowych. Każda tabletka Sylvie 20 zawiera niewielkie ilości etynyloestradiolu i gestodenu. Takie połączenie składników chroni przed zajściem w ciążę poprzez hamowanie owulacji oraz zmiany w endometrium. Tabletki Sylvie 20 wydawane są wyłącznie z przepisu lekarza, po uprzednim przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu i badań stanu zdrowia pacjentki.

28,49

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Wskazaniem do stosowania tabletek antykoncepcyjnych Sylvie 20 jest zapobieganie ciąży poprzez przyjmowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej. Decyzja o przepisaniu pigułek Sylvie 20 powinna zostać podjęta na podstawie indywidualnej oceny czynników ryzyka u kobiety, zwłaszcza ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, związanego ze stosowaniem preparatu, w odniesieniu do innych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Przed rozpoczęciem stosowania tabletek Sylvie 20 lekarz powinien przeprowadzić wywiad dotyczący przebytych chorób przez pacjentkę lub członków rodziny. Powinien dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz zależnie od stanu zdrowia wykonać inne badania. Pigułki antykoncepcyjne Sylvie 20 przeznaczone są jedynie dla kobiet w wieku rozrodczym.
Pigułki Sylvie 20 stosowane są w celu zapobiegania ciąży, wykazują więc tym samym działanie antykoncepcyjne. Przyjmowane prawidłowo stanowią jedną z najbardziej skutecznych, odwracalnych metod antykoncepcji. Tabletki Sylvie 20 należą do złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych. Każda tabletka zawiera niewielkie ilości dwóch różnych żeńskich hormonów płciowych: etynyloestradiolu (pochodna naturalnego estradiolu) i gestodenu (hormon z grupy progestagenów). Ze względu na małą zawartość hormonów, Sylvie 20 zalicza się do pigułek o małej dawce. Działanie antykoncepcyjne tabletek Sylvie 20 jest osiągane dzięki interakcji kilku różnych czynników, z których najważniejsze to hamowanie owulacji i zmiany śluzu szyjkowego. Poza zapobieganiem ciąży złożone doustne środki antykoncepcyjne wykazują kilka korzystnych właściwości, które mogą być przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru metody kontroli urodzeń. Cykl staje się bardziej regularny, a krwawienia często mają mniejsze nasilenie i są mniej bolesne, co może prowadzić do zmniejszenia częstości występowania niedoboru żelaza. Ponadto istnieją dowody zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka endometrium oraz raka jajnika. Co więcej, wykazano, że złożone doustne środki antykoncepcyjne zawierające większe dawki estrogenów (0,05 mg etynyloestradiolu) zmniejszają częstość występowania torbieli jajników, chorób zapalnych miednicy, łagodnych zmian w obrębie piersi oraz ciąż pozamacicznych .Jak dotąd nie potwierdzono, czy dotyczy to również złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających mniejsze dawki hormonów. Jak każdy lek, Sylvie 20 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, szczególnie ciężkie i nieprzemijające lub zmiany w stanie zdrowia, które pacjent uważa za związane ze stosowaniem leku Sylvie 20, należy skonsultować się z lekarzem. U wszystkich kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne istnieje zwiększone ryzyko powstania zakrzepów krwi w żyłach (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa) lub zakrzepów krwi w tętnicach (tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe). Ciężkie działania niepożądane związane z przyjmowaniem leku Sylvie 20 i towarzyszące im objawy zostały dokładnie opisane ulotce dla pacjenta. Inne możliwe działania niepożądane. Poniżej podano objawy zgłaszane przez pacjentki przyjmujące lek Sylvie 20, chociaż nie musiały być one spowodowane działaniem leku: Często (więcej niż 1 na 100 osób): • nudności, bóle brzucha, • zwiększenie masy ciała, • bóle głowy, • zmiany nastroju, nastrój depresyjny, • ból piersi, tkliwość piersi. Niezbyt często (więcej niż 1 na 1000 osób i mniej niż 1 na 100 osób): • wymioty, biegunka, • zatrzymanie płynów, • migrena, • zmniejszenie popędu płciowego, • powiększenie piersi, • wysypka, pokrzywka. Rzadko (mniej niż 1 na 1000 osób): • nadwrażliwość, • nietolerancja soczewek kontaktowych, • zmniejszenie masy ciała, • zwiększenie popędu płciowego, • upławy, wydzielina z piersi, • rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy. • szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy, na przykład: w nodze lub stopie (np. zakrzepica żył głębokich), w płucach (np. zatorowość płucna), zawał mięśnia sercowego, udar, miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane, jako przemijający napad niedokrwienny, zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/jelicie, nerkach lub oku.
Przeciwwskazaniem do stosowania tabletek Sylvie 20 jest występowanie u pacjentki jakiegokolwiek z wymienionych poniżej stanów. Jeśli u pacjentki występuje jakikolwiek z wymienionych poniżej stanów, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz omówi z pacjentką, jaki inny środek zapobiegania ciąży będzie bardziej odpowiedni. Nie należy stosować pigułek antykoncepcyjnych Sylvie 20 jeśli: • występuje uczulenie na etynyloestradiol lub gestoden lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; • u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach; • pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych; • pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas; • pacjentka przeszła zawał mięśnia sercowego lub udar; • pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału mięśnia sercowego) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru); • pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy: ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych, bardzo wysokie ciśnienie krwi, bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów), chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią; • u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”; • w przeszłości występowało lub obecnie występuje zapalenie trzustki ze zwiększonym stężeniem triglicerydów (tłuszczów) we krwi; • w przeszłości występowała lub obecnie występuje ciężka choroba wątroby (do momentu powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości); • w przeszłości występowały lub obecnie występują łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby; • stwierdzono obecnie lub w przeszłości nowotwory zależne od hormonów płciowych (nowotwór piersi lub narządów płciowych); • występują krwawienia z dróg rodnych, o nieustalonej przyczynie; • stwierdzono ciążę lub podejrzewa się ciążę. Należy natychmiast zgłosić się do lekarza jeśli pacjentka zauważy prawdopodobne objawy wystąpienia zakrzepów krwi, co może wskazywać na to, że pacjentka ma zakrzepy krwi w nodze (zakrzepica żył głębokich), zakrzepy krwi w płucach (zatorowość płucna), zawał serca lub udar. Lek Sylvie 20, podobnie jak inne złożone leki antykoncepcyjne, nie chroni przed HIV (AIDS) lub przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Należy poinformować lekarza, który przepisał lek Sylvie 20 o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach lub preparatach ziołowych. Należy także poinformować lekarzy innych specjalności lub dentystę, którzy przepisują inne leki (lub farmaceutę wydającego leki) o stosowaniu leku Sylvie 20. Pacjentka uzyska informacje czy konieczne jest stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych (na przykład prezerwatyw), a jeśli tak, to jak długo. Ponieważ złożone doustne leki antykoncepcyjne mogą wpływać na wyniki niektórych badań, należy o ich stosowaniu poinformować lekarza lub pracowników laboratorium. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Nie należy przyjmować leku Sylvie 20 w ciąży lub w razie podejrzenia ciąży. W przypadku podejrzenia ciąży należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania leku Sylvie 20 w czasie karmienia piersią. Pigułek antykoncepcyjnych Sylvie 20 nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu.
Tabletki antykoncepcyjne Sylvie 20 należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Opakowanie Sylvie 20 zawiera 21 tabletek powlekanych. Na opakowaniu każda tabletka oznaczona jest dniem tygodnia, w którym należy ją przyjąć. Tabletki należy przyjmować w kolejności wskazanej na opakowaniu, codziennie, mniej więcej o tej samej porze, popijając w razie potrzeby niewielką ilością płynu. Przez 21 kolejnych dni należy przyjmować 1 tabletkę na dobę. Każde kolejne opakowanie należy zaczynać po 7-dniowej przerwie, podczas której nie przyjmuje się tabletek i kiedy zwykle występuje krwawienie z odstawienia. Krwawienie rozpoczyna się zwykle po 2- 3 dniach od przyjęcia ostatniej tabletki i może trwać jeszcze po rozpoczęciu następnego opakowania. Oznacza to, że zawsze należy rozpoczynać każde kolejne opakowanie w tym samym dniu tygodnia, jak również, że krwawienie będzie występowało mniej więcej w tych samych dniach każdego cyklu. Jeżeli w ostatnim miesiącu nie przyjmowano antykoncepcji hormonalnej przyjmowanie tabletek należy rozpocząć w 1. dniu naturalnego cyklu miesiączkowego (tzn. w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego). Przyjmowanie tabletek można również rozpocząć w okresie między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego; w takim przypadku podczas pierwszego cyklu przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej. Jeżeli wcześniej przyjmowano inny złożony środek antykoncepcyjny (tabletka, system terapeutyczny dopochwowy lub system transdermalny) można rozpocząć przyjmowanie leku Sylvie 20 następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne dotychczas stosowanego leku (oznacza to brak przerwy w przyjmowaniu tabletek). Jeżeli lek ten zawiera również tabletki placebo (bez substancji czynnych), można rozpocząć przyjmowanie leku Sylvie 20 następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne (jeżeli brak pewności, która to tabletka, należy zapytać o to lekarza albo farmaceutę). Można również rozpocząć przyjmowanie leku później, ale nigdy nie później niż w dniu, w którym po 7-dniowej przerwie należałoby przyjąć dotychczas stosowaną tabletkę (lub następnego dnia po ostatniej tabletce placebo dotychczas stosowanego leku). W przypadku stosowania systemu terapeutycznego dopochwowego lub systemu transdermalnego, przyjmowanie leku Sylvie 20 zaleca się rozpocząć w dniu usunięcia systemu, ale nie później niż w dniu, w którym należałoby zastosować kolejny system. Jeżeli postąpi się zgodnie z powyższymi zaleceniami, wówczas nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Jeżeli wcześniej przyjmowano tabletkę zawierającą tylko progestageny (minitabletka) można przerwać przyjmowanie minitabletki w dowolnym dniu i zamiast niej, o tej samej porze, przyjmować lek Sylvie 20. Jeśli w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania leku Sylvie 20 utrzymuje się stosunki seksualne, należy stosować jednocześnie inne metody antykoncepcji (metody mechaniczne). Jeżeli wcześniej stosowano lek zawierający tylko progestagen w postaci wstrzyknięć, implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego uwalniającego progestagen przyjmowanie leku Sylvie 20 rozpoczyna się w dniu, w którym miało być wykonane następne wstrzyknięcie lub w dniu usunięcia implantu bądź systemu. Jeśli w ciągu pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek utrzymuje się stosunki seksualne, należy stosować jednocześnie inne metody antykoncepcji (metody mechaniczne). Po poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży przyjmowanie leku Sylvie 20 można rozpocząć natychmiast. W takim przypadku nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji. Po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży lekarz powinien poinformować, że przyjmowanie tabletek trzeba rozpocząć od 21 do 28 dni po porodzie lub poronieniu w drugim trymestrze ciąży. W przypadku późniejszego rozpoczęcia stosowania tabletek lekarz powinien poinformować o konieczności stosowania dodatkowej antykoncepcji mechanicznej przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek. Jeśli doszło do stosunku, przed rozpoczęciem przyjmowania złożonego doustnego środka antykoncepcyjnego należy upewnić się, że nie jest się w ciąży lub odczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego. Lek można odstawić w dowolnym czasie. Lekarz zaproponuje wtedy inne metody antykoncepcji. Jeśli przerywa się przyjmowanie leku, ponieważ chce się zajść w ciążę, należy poczekać do chwili wystąpienia naturalnej miesiączki. Pomoże to określić przewidywaną datę urodzenia dziecka. Nie obserwowano wpływu pigułek Sylvie 20 na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Substancjami czynnymi tabletek antykoncepcyjnych Sylvie 20 są: etynyloestradiol: 20 mikrogramów i gestoden: 75 mikrogramów (Sylvie 20). Pozostałe składniki to: • rdzeń tabletki: wersenian sodowo-wapniowy, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, powidon 25; • substancje powlekające: sacharoza, powidon 90 F, węglan wapnia, makrogol 6000, talk, glikolowy wosk Montana. Każde opakowanie Sylvie 20 zawiera jeden (trzy lub sześć) blistrów po 21 tabletek drażowanych.

Kupujący Sylvie 20, 20 mcg+75 mcg, tabl.draż., 21 szt
Kupowali również