Symapamid SR 1,5 mg, tabletki, o przedłużonym uwalnianiu, 30 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Symapamid SR 1,5 mg, tabletki, o przedłużonym uwalnianiu, 30 szt.

7,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na S

Nadciśnienie tętnicze.
moczopędne Często: grudkowo-plamkowe wysypki skórne. Niezbyt często: plamica. Rzadko: zawroty głowy, zmęczenie, ból głowy, parestezje, nudności, zaparcia, suchość błon śluzowych jamy ustnej. Bardzo rzadko: zmiany obrazu krwi, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze, zapalenie trzustki, zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby, wzrost poziomu wapnia we krwi. Ponadto: reakcje nadwrażliwości, nadmierna utrata potasu i/lub sodu.
 
Występowanie po zastosowaniu leku takich działań niepożądanych jak np. zawroty głowy, niedociśnienie (szczególnie w początkowym okresie leczenia), stwarza niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów oraz obsługą maszyn.
Gdy masz nadwrażliwość na indapamid, sulfonamidy lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, zaburzenia funkcji nerek i/lub wątroby, obniżony poziom potasu, cukrzycę, dnę, podwyższony poziom kwasu moczowego we krwi, toczeń rumieniowaty .
 
Gdy przyjmujesz preparaty litu, astemizolu, bepridilu, erytromycyny - podawana dożylnie, terfenadyny, halofantryny, pentamidyny, sultopirydu, winkaminy, glikozydy naparstnicy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, baklofen, inhibitory konwertazy angiotensynowej, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, preparaty metforminy, leki przeciwarytmiczne, cyklosporyny, sole wapnia, amfoterycynę B, kortykosteroidy podawane ogólnie, leki przeczyszczające osmotyczne, amilorid, spironolakton, triamteren, chinidynę, dizopiramid, amiodaron, bretylium, sotalol, środki kontrastowe zawierające jod. Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Stosowanie leku w ciąży ograniczone jest do przypadków, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu. Nie stosować w okresie karmienia piersią.
Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Tabletkę najlepiej rano, połknąć w całości. Tabletki nie należy żuć.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
 
Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.
indapamid

Kupujący Symapamid SR, 1,5 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również