Symquel XR 200 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Symquel XR 200 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt

87,26

Kupujący Symquel XR, 200 mg, tabl.o przedł.uwaln., 60 szt
Kupowali również