Symquel XR 50 mg, tabl.o przedł.uwaln, 60 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Symquel XR 50 mg, tabl.o przedł.uwaln, 60 szt

24,14

Kupujący Symquel XR, 50 mg, tabl.o przedl.uwaln., 60szt
Kupowali również