Taconal maść 2 % (20 mg/g), tuba 8 g


Zdjęcie podglądowe recepty

Taconal maść 2 % (20 mg/g), tuba 8 g

19,39

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na T

Miejscowe leczenie bakteryjnych zakażeń skóry (np. liszajca, zapalenia mieszków włosowych oraz czyraczności) wywołanych przez Staphylococcus aureus, w tym przez szczepy metycylinooporne oraz inne gronkowce lub paciorkowce.

Lek Taconal ma postać maści do stosowania miejscowego na skórę. Lek zawiera antybiotyk mupirocynę, który działa na bakterie powodujące większość zakażeń skóry, np. na Staphylococcus aureus, w tym na szczepy metycylinooporne oraz inne gronkowce lub paciorkowce.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

  • Często (występują u 1 do 10 osób na 100): - pieczenie w miejscu nałożenia leku.
  • Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000): - swędzenie, rumień; - uczucie kłucia oraz suchości w miejscu nałożenia leku; - skórne reakcje nadwrażliwości.
  • Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000): - ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości.

 

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Kiedy nie stosować leku Taconal

- jeśli pacjent ma uczulenie na mupirocynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- na rozległe oparzenia;
- do oczu;
- do nosa;
- na błony śluzowe.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na to, że lek zawiera substancje pomocnicze – makrogole, przed rozpoczęciem stosowania leku Taconal należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą: - jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek; - jeśli pacjent ma otwarte rany lub uszkodzoną skórę. Przed rozpoczęciem stosowania leku Taconal należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli w miejscu stosowania leku Taconal wystąpi reakcja uczuleniowa lub ciężkie zmiany skórne, należy przerwać leczenie, zmyć lek z powierzchni skóry i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Podczas stosowania leku Taconal należy unikać kontaktu leku z oczami. W razie przypadkowego kontaktu oka z lekiem, należy dokładnie przemyć je dużą ilością chłodnej wody. Nie należy stosować leku dłużej niż zalecił lekarz, ponieważ może spowodować to powstawanie szczepów bakterii opornych na substancję czynną – antybiotyk mupirocynę.

 

Lek Taconal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie są znane interakcje maści Taconal z innymi lekami. Nie należy stosować leku na skórę jednocześnie z innymi lekami.

 

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lek może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie jest znany wpływ mupirocyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania
Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Lek należy nanosić na zmienione chorobowo miejsca na skórze 2 do 3 razy w ciągu doby, zwykle przez okres do 10 dni.

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Taconal

W razie zastosowania większej ilości leku niż zalecana, należy natychmiast zmyć nałożoną maść wodą z mydłem i następnie nałożyć zalecaną ilość leku. W przypadku połknięcia leku Taconal, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym informując go o tym, co i w jakiej ilości zostało spożyte.

 

Pominięcie zastosowania leku Taconal

Należy zastosować lek możliwie jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

substancja czynna: 1 g maści zawiera 20 mg mupirocyny (Mupirocinum).

substancje pomocnicze: Makrogol 3350, Makrogol 400

 

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Nie zamrażać.

Kupujący Taconal, 20 mg/g, masc, 8 g, tuba
Kupowali również