Tafen Nasal Aerozol donosowy, 50 mcg / dawkę, 200 dawek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Tafen Nasal Aerozol donosowy, 50 mcg / dawkę, 200 dawek

19,04

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na T

Alergiczne sezonowe i całoroczne zapalenie błony śluzowej nosa. Polipy nosa.
 
przeciwzapalne,przeciwalergiczne Może wystąpić odruch kichania, podrażnienie i suchość błony śluzowej nosa. Rzadziej obserwowano krwawienie z nosa, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywkę, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego lub jaskrę, bardzo rzadko - owrzodzenie błony śluzowej nosa i perforację przegrody nosowej.
Gdy masz nieleczone grzybicze, bakteryjne i wirusowe zakażenia układu oddechowego, niedawno przeszedłeś zabieg chirurgiczny w obrębie nosa. 
Gdy jednocześnie przyjmujesz doustnie glikokortykosteroidy.
Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.
Donosowo. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. 
budezonid

Kupujący Tafen Nasal, 50 mcg/dawkę, aer.do nosa, 200 dawek
Kupowali również