Taflotan Mult 15 mcg/ml,krople d/oczu, 1but, 3ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Taflotan Mult 15 mcg/ml,krople d/oczu, 1but, 3ml

63,48

Kupujący Taflotan Mult, 15 mcg/ml, krople do oczu, 3 ml, 1 but.
Kupowali również