Tamivil tabletki 75 mg, 10 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Tamivil tabletki 75 mg, 10 szt.

55,25

  • Lek Tamivil jest stosowany u osób dorosłych, młodzieży, dzieci w wieku powyżej 6 lat, o masie ciała większej niż 40 kg do leczenia grypy. Może być stosowany, gdy wystąpią objawy grypy oraz kiedy wiadomo, że wirus grypy krąży w środowisku.

  • Lek Tamivil może również zostać przepisany osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom w wieku powyżej 6 lat, o masie ciała większej niż 40 kg w celu zapobiegania grypie. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie – na przykład, jeśli pacjent miał kontakt z osobą chorą na grypę.

  • Lek Tamivil może być przepisany osobom dorosłym, młodzieży, dzieciom w wieku powyżej 6 lat, o masie ciała większej niż 40 kg jako leczenie zapobiegawcze w wyjątkowych okolicznościach, na przykład podczas globalnej epidemii grypy (pandemii grypy), gdy szczepionka przeciw grypie sezonowej nie zapewnia wystarczającej ochrony.

Tamivil zawiera oseltamiwir, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami neuraminidazy. Leki te zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusa grypy w organizmie. Pomagają złagodzić objawy lub zapobiec ich wystąpieniu w przypadku zakażenia wirusem grypy.

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

Następujące ciężkie działania niepożądane były zgłaszane rzadko po dopuszczeniu oseltamiwiru do obrotu:  reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne: ciężkie reakcje alergiczne przebiegające z obrzękiem twarzy i skóry, swędząca wysypka, niskie ciśnienie krwi i trudności z oddychaniem  zaburzenia wątroby (piorunujące zapalenie wątroby, zaburzenia czynnościowe wątroby i żółtaczka): zażółcenie skóry i białek oczu, zmiana koloru stolca, zmiany w zachowaniu  obrzęk naczynioruchowy: pojawiający się nagle znaczny obrzęk skóry zlokalizowany głównie w okolicy głowy i szyi, obejmujący także oczy i język, przebiegający z trudnościami w oddychaniu  zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna martwica naskórka: złożona, mogąca być zagrożeniem dla życia, reakcja alergiczna, ciężkie stany zapalne zewnętrznych, a nawet wewnętrznych warstw skóry, rozpoczynające się gorączką, bólem gardła i zmęczeniem, wysypki skórne, przechodzące w pęcherze, łuszczenie się, złuszczanie dużych obszarów skóry, którym mogą towarzyszyć trudności z oddychaniem i niskie ciśnienie krwi krwawienie z przewodu pokarmowego: przedłużone krwawienie z jelita grubego lub krwioplucie  zaburzenia neuropsychiatryczne, jak opisano poniżej. W razie zauważenia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast wezwać pomoc lekarską.

Najczęściej (bardzo często i często) zgłaszane działania niepożądane oseltamiwiru to: nudności, wymioty, ból żołądka, rozstrój żołądka, ból głowy i ból. Takie objawy występują najczęściej tylko po pierwszej dawce leku i zwykle ustępują w trakcie dalszego zażywania leku. Częstość tych działań niepożądanych zmniejsza się, jeśli przyjmuje się lek razem z pożywieniem.

Rzadkie, lecz ciężkie działania niepożądane: należy natychmiast zgłosić się do lekarza (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób) Podczas stosowania oseltamiwiru zgłaszano rzadkie przypadki:  drgawek i majaczenia, w tym przypadki zmian świadomości  zmieszania, nienormalnego zachowania  omamów, halucynacji, poruszenia, niepokoju, koszmarów Powyższe zdarzenia, których wystąpienie i ustąpienie miało często charakter nagły, obserwowano przede wszystkim u dzieci i młodzieży. W sporadycznych przypadkach bywały one przyczyną samookaleczeń, czasami zakończonych zgonem. Podobne zdarzenia neuropsychiatryczne zaobserwowano również u chorych na grypę, którzy nie przyjmowali oseltamiwiru.  Pacjentów, zwłaszcza dzieci i młodzież, należy ściśle obserwować, czy nie występują u nich zmiany w zachowaniu, jak opisano powyżej. W przypadku zauważenia któregokolwiek z tych objawów, zwłaszcza u osób młodych, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

 

Dorośli i młodzież w wieku od 13 lat i powyżej

Bardzo częste działania niepożądane (mogą się pojawić u więcej niż 1 na 10 osób) • Ból głowy • Nudności.

Częste działania niepożądane (mogą się pojawić u 1 na 10 osób)  Zapalenie oskrzeli  Wirus opryszczki  Kaszel  Zawroty głowy  Gorączka  Ból  Ból kończyn  Wodnista wydzielina z nosa  Trudności ze spaniem  Ból gardła  Ból żołądka  Zmęczenie  Uczucie pełności w nadbrzuszu  Zakażenia górnych dróg oddechowych (zapalenie nosa, gardła i zatok)  Rozstrój żołądka  Wymioty.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą się pojawić u 1 na 100 osób)  Reakcje alergiczne  Zmieniony poziom świadomości  Drgawki  Zaburzenia rytmu serca  Łagodne do ciężkich zaburzenia czynności wątroby  Reakcje skórne (zapalenie skóry, zaczerwieniona i swędząca wysypka, łuszczenie się skóry).

Rzadkie działania niepożądane (mogą się pojawić u 1 na 1000 osób)  Małopłytkowość (niska liczba płytek krwi)  Zaburzenia widzenia.

 

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

Bardzo częste działania niepożądane (mogą się pojawić u więcej niż 1 na 10 osób)  Kaszel  Przekrwienie błony śluzowej nosa  Wymioty.

Częste działania niepożądane (mogą się pojawić u 1 na 10 osób)  Zapalenie spojówek (czerwone oczy i wydzielina lub ból w oku)  Zapalenie ucha i inne choroby uszu  Ból głowy  Nudności  Wodnista wydzielina z nosa  Ból żołądka  Uczucie pełności w nadbrzuszu  Rozstrój żołądka.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą się pojawić u 1 na 100 osób)  Zapalenie skóry  Zaburzenia błony bębenkowej.

 

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. • jeśli pacjent lub jego dziecko wielokrotnie wymiotuje lub • jeśli objawy grypy nasilą się lub nadal utrzymuje się gorączka, należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza.

Kiedy nie stosować leku Tamivil: 

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na oseltamiwir lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tamivil.

W przypadku takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy używać Tamivilu.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Tamivil należy poinformować lekarza, który przepisał lek:  jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki  jeśli pacjent choruje na nerki. Jeśli tak, może być potrzebna zmiana dawki.  jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby, które mogą wymagać natychmiastowego leczenia w szpitalu  jeśli układ odpornościowy nie działa prawidłowo  jeśli pacjent choruje na przewlekłą chorobę serca lub chorobę układu oddechowego. Podczas leczenia lekiem Tamivil należy niezwłocznie poinformować lekarza:  jeśli pacjent zauważy zmiany w zachowaniu lub nastroju (zdarzenia neuropsychiatryczne), zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Objawy te mogą być rzadkimi, ale poważnymi działaniami niepożądanymi.

 

Tamivil nie jest szczepionką przeciw grypie

Tamivil nie jest szczepionką: służy do leczenia zakażenia lub zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa grypy. Szczepionka dostarcza przeciwciał przeciwko wirusowi. Tamivil nie zmienia skuteczności szczepienia przeciw grypie i lekarz może przepisać pacjentowi oba produkty.

 

Inne leki i Tamivil

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio. Dotyczy to także leków wydawanych bez recepty. Następujące leki są szczególnie ważne:  chlorpropamid (stosowany w leczeniu cukrzycy)  metotreksat (stosowany w leczeniu np. reumatoidalnego zapalenia stawów)  fenylobutazon (stosowany w leczeniu bólu i stanów zapalnych)  probenecyd (stosowany w leczeniu dny moczanowej)

 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, jeśli przypuszcza, że jest w ciąży lub zamierza zajść w ciążę tak, aby lekarz mógł zdecydować, czy Tamivil jest odpowiednim lekiem. Wpływ Tamivilu na niemowlęta karmione piersią nie jest znany. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi dziecko piersią, aby mógł zadecydować, czy Tamivil jest odpowiednim lekiem.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Tamivil nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Tamivil należy przyjąć jak najszybciej, najlepiej w ciągu pierwszych dwóch dni od wystąpienia objawów grypy.

Zalecane dawkowanie
W celu leczenia grypy należy przyjmować dwie dawki na dobę, zazwyczaj najlepiej jedną rano i jedną wieczorem. Ważne jest, żeby ukończyć cały 5-dniowy cykl leczenia, nawet jeśli samopoczucie pacjenta ulegnie szybkiej poprawie. W celu zapobiegania grypie lub po kontakcie z osobą zarażoną należy przyjmować jedną dawkę na dobę przez 10 dni, najlepiej rano podczas śniadania.

Sposób podawania
Tabletki należy popijać wodą. Tabletek nie wolno dzielić ani rozgryzać. Tamivil można przyjmować z posiłkiem lub bez niego. Przyjmowanie leku z posiłkiem zmniejsza ryzyko wystąpienia nudności lub wymiotów.

 

 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tamivil

Należy zaprzestać przyjmowania leku Tamivil i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W większości przypadków przedawkowania nie zgłaszano żadnych działań niepożądanych. Jeśli je zgłaszano, to były one podobne do działań niepożądanych pojawiających się po zastosowaniu zalecanych dawek. Przedawkowanie zgłaszano częściej po podaniu Tamivilu dzieciom niż dorosłym i młodzieży. Należy zachować ostrożność podczas podawania dzieciom tabletek Tamivil.

 

Pominięcie przyjęcia leku Tamivil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

 

Przerwanie stosowania leku Tamivil

Nie ma żadnych działań niepożądanych, jeśli zostało przerwane przyjmowanie leku Tamivil, jeśli jednak przerwanie przyjmowania Tamivilu nastąpi wcześniej, niż zalecił to lekarz, objawy grypy mogą powrócić. Zawsze należy ukończyć leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

substancja czynna: Jedna tabletka zawiera 75 mg oseltamiwiru w postaci oseltamiwiru fosforanu.

substancje pomocnicze: Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Powidon K30 Krospowidon typ A Magnezu stearynian

 

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Kupujący Tamivil, 75 mg, tabl., 10 szt
Kupowali również