Tamsudil 0,4 mg, kaps.o zmod.uwaln,tw,(i.rów)InPh,Hol,30szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Tamsudil 0,4 mg, kaps.o zmod.uwaln,tw,(i.rów)InPh,Hol,30szt

17,13

Kupujący Tamsudil, 0,4 mg,kaps.o zmod.uw,tw,(i.rów),InPh,Hol,30szt,bl
Kupowali również