Tardyferon-Fol Tabl.o przedł.uwal.,(i.rów),InPh,Portug,30szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Tardyferon-Fol Tabl.o przedł.uwal.,(i.rów),InPh,Portug,30szt

19,75

Kupujący Tardyferon-Fol,tabl.o przedł.uwal.,(i.rów),InPh,Portug,30szt
Kupowali również