Zdjęcie produktu Microlife NC 100 - termometr bezkontaktowy

Microlife NC 100 - termometr bezkontaktowy Termometr elektroniczny, 1 sztuka

Microlife NC 100 to elektroniczny termometr bezkontaktowy przeznaczony przede wszystkim do regularnych pomiarów temperatury ludzkiego ciała, ale może być wykorzystywany również do sprawdzania temperatury powierzchni różnych obiektów, substancji (np. mleka w butelce) lub temperatury otoczenia. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii termometr Microlife NC 100 wykonuje pomiary bez konieczności kontaktu z ciałem, czy konkretnym obiektem. Produkt zapewnia zawsze precyzyjny i niezależny od zewnętrznych źródeł ciepła odczyt temperatury. Przeznaczony jest do stosowania u osób w każdym wieku. Termometr Microlife NC 100 zapewnia bezpieczny i higieniczny pomiar w kilka sekund.

145,29

Kategorie:
ART. MEDYCZNE » Sprzęt medyczny » Termometry

Wskazaniem do stosowania termometru Microlife NC 100 są regularne pomiary temperatury ciała ludzkiego. Urządzenie to może być używane przez osoby w każdym wieku. Jest całkowicie bezpieczne i higieniczne w użyciu. Termometru Microlife NC 100 można również używać do pomiarów konkretnych obiektów, substancji, czy otoczenia. Z powodzeniem można nim mierzyć temperaturę mleka w butelce, czy wody do kąpieli dla dziecka.
Termometr Microlife NC 100 jest urządzeniem wysokiej jakości wykorzystującym najnowsze technologie i przetestowanym pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami. Microlife NC 100 zapewnia zawsze precyzyjny i niezależny od zewnętrznych źródeł ciepła odczyt temperatury. Aby zagwarantować precyzję pomiaru, urządzenie po każdorazowym uruchomieniu przeprowadza tzw. samosprawdzenie. Zastosowanie w urządzeniu Microlife NC 100 innowacyjnej technologii pomiarów przy użyciu promieni IR pozwala na sprawdzanie temperatury bez dotykania mierzonego obiektu. To gwarantuje bezpieczny i higieniczny pomiar w kilka sekund. Termometr Microlife NC 100 mierzy cieplną energię podczerwieni wydzielaną przez skórę na czole oraz przez inne obiekty. Energia ta jest następnie pochłaniana przez soczewkę i wyświetlana w postaci wartości temperatury. Wyniki prowadzonych w okolicy łuku brwiowego pomiarów temperatury odznaczają się najwyższą dokładnością. Termometr Microlife NC 100 oferuje szeroki zakres pomiarowy od 0 °C do 100,0 °C (32,0 °F - 212,0 °F); oznacza to, że można go używać do pomiaru temperatury na skroni oraz do pomiarów temperatury ciała, a także do sprawdzania temperatury powierzchni następujących substancji: mleka w butelce dla dziecka, temperatury wody do kąpieli dla dziecka, czy temperatury otoczenia. Termometr Microlife NC 100 jest niezwykle łatwy w użyciu. Specjalny ergonomiczny kształt zapewnia proste i łatwe użytkowanie. Termometr może być użytkowany nawet podczas snu dziecka, nie powodując jego przebudzenia. Czas pomiaru temperatury jest krótki, dzięki czemu urządzenie jest szczególnie przyjazne dla dziecka. Dzięki automatycznej pamięci, termometr wyświetla ostatni pomiar w ciągu 2 sekund po włączeniu. Ponadto, przy użyciu odpowiedniej funkcji, użytkownik termometru może wywołać 30 wyników ostatnio przeprowadzonych pomiarów. Nie ma ryzyka stłuczenia szkła lub zatrucia rtęcią. Bezpieczny dla dzieci. Czujnik należy czyścić przy pomocy gazika nawilżonego alkoholem, dzięki czemu termometr jest bardzo higieniczny i może być użytkowany przez całą rodzinę. Termometr ma wbudowany alarm ostrzegający o gorączce i ostrzega pacjenta o temperaturze równej lub wyższej od 37,5 °C.
Termometr Microlife NC 100 może być wykorzystywany do celów określonych w dołączonej do urządzenia instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji. Ostrzeżenia dotyczące pomiaru temperatury: •pacjent razem z termometrem powinien znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym, w stałej temperaturze otoczenia przez co najmniej 30 minut, •nie należy mierzyć temperatury u dziecka podczas lub zaraz po zakończeniu karmienia, • nie należy używać termometru w środowisku o dużej wilgotności, • przed pomiarem temperatury lub w jego trakcie pacjentowi nie wolno pić, jeść oraz wykonywać gwałtownych ruchów, • nie zabieraj przyrządu z miejsca pomiaru, dopóki nie pojawi się końcowy sygnał dźwiękowy, • zmocz wacik spirytusem i ostrożnie przetrzyj czujnik. Odczekaj 15 minut przed kolejnym pomiarem temperatury, • 10 krótkich sygnałów dźwiękowych oraz czerwone podświetlenie na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym ostrzega pacjenta o temperaturze równej lub wyższej od 37,5 °C, • należy zawsze dokonywać pomiaru temperatury w tym samym miejscu. Różne obszary ciała mogą dawać odmienne wyniki, • u noworodków oraz dzieci do 6. miesiąca życia lekarze zalecają odbytniczą metodę pomiaru. Pozostałe metody pomiaru mogą dawać niejednoznaczne wyniki. Jeżeli używasz termometru bezkontaktowego u dzieci zawsze weryfikuj wyniki z odczytami uzyskanymi w sposób odbytniczy. W następujących sytuacjach zaleca się trzykrotne wykonanie temperatury, a jako wielkość reprezentatywną przyjęcie wartości najwyższej: • u dzieci do lat 3 z zaburzeniami systemu odporności organizmu, dla których występowanie gorączki lub jej brak jest wskaźnikiem krytycznym, • kiedy uczysz się posługiwania termometrem, zanim przyswoisz sobie jego funkcje i nauczysz się otrzymywać właściwe pomiary, • pomiar jest wyraźnie zaniżony, • wyniki pomiarów uzyskane z różnych miejsc pomiarowych oraz z różnych miejsc nie powinny być porównywane jako normalna temperatura ciała, • temperatura jest najwyższa wieczorem i najniższa około godziny przed przebudzeniem. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania: • nigdy nie zanurzaj termometru w wodzie lub innych cieczach. Termometr NIE jest wodoszczelny! NIGDY nie zanurzaj go w płynie. Czyść wacikiem zwilżonym w alkoholu, • prosimy nie używać urządzenia, jeżeli zauważą Państwo niepokojące objawy, które mogą wskazywać na jego uszkodzenie, • nie otwierać urządzenia. To unieważnia gwarancję, • ponieważ we wczesnym etapie gorączki może wystąpić zwężenie naczyń krwionośnych, powodując ochłodzenie skóry, wynik temperatury na czole może być zaniżony, •jeżeli wynik pomiaru nie jest zgodny ze spodziewanym wynikiem pomiaru pacjenta lub jest nietypowo niski, powtarzaj pomiar co 15 minut lub porównaj wynik z pomiarem temperatury wewnętrznej ciała przeprowadzonym za pomocą innego termometru, • urządzenie zbudowane jest z delikatnych podzespołów i dlatego musi być używane ostrożnie. Prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących przechowywania i użytkowania, • dopilnuj, aby dzieci nie używały przyrządu bez nadzoru; jego niektóre niewielkie części mogą zostać łatwo połknięte, • chroń urządzenie przed: ekstremalnymi temperaturami, wstrząsami i upadkiem, zanieczyszczeniem i kurzem, światłem słonecznym, upałem i zimnem, • jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć baterie. Należy pamiętać, że pomiar temperatury nie może zastąpić konsultacji u lekarza! Termometr Microlife NC 100 może być używany przez wszystkich i niezależnie od wieku, w tym przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Przyrząd jest objęty 2-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Gwarancja jest ważna tylko z wypełnioną przez sprzedawcę kartą gwarancyjną (na odwrocie strony) potwierdzającą datę zakupu lub paragonem. Termometr Microlife NC 100 należy przechowywać w temperaturze -20°C do +50°C (-4°F do 122°F).
Termometru Microlife NC 100 należy używać dokładnie tak, jak to opisano w instrukcji obsługi dołączonej do opakowania urządzenia. Pomiar temperatury ciała: • wciśnij przycisk ON/OFF (wł./wył.). Wyświetlacz uaktywni się i pokaże wszystkie elementy w ciągu 2 sekund; • na wyświetlaczu pojawi się automatycznie na 2 sekundy wynik ostatniego pomiaru wraz z symbolem «M»; •kiedy zaczną migać symbole «°C» lub «°F» i zabrzmi sygnał dźwiękowy, termometr jest gotów do wykonania pomiarów; • wyceluj termometr na środku czoła w odległości nie większej niż 5 cm. Aby poprawić dokładność pomiaru, usuń z okolic brwi włosy, pot i brud; • naciśnij przycisk START i równomiernie prze­suwaj termometr w kierunku skroni (około 1 cm nad łukiem brwiowym). Niebieskie podświetlenie wskazuje miejsce pokonywania pomiaru. Po 3 sekundach długi sygnał dźwiękowy potwierdzi dokonanie pomiaru. Jeżeli obszar skroni nie zostanie osiągnięty przed sygnałem dźwiękowym - powtórz pomiar przesuwając termometr nieco szybciej. • Odczytaj z wyświetlacza ciekłokrystalicznego zapisaną wartość temperatury. UWAGA: Pacjent razem z termometrem powinien znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym, w stałej temperaturze otoczenia przez co najmniej 30 minut. Pomiar temperatury obiektu: • Postępuj wg powyższej instrukcji, punktów 1-3. Wyceluj termometr na środek mierzonego obiektu utrzymując odległość nie większą niż 5 cm. Naciśnij przycisk rozpoczęcia pomiaru START. Po 3 sekundach długi sygnał dźwiękowy potwierdzi dokonanie pomiaru. • Odczytaj z wyświetlacza ciekłokrystalicznego zapisaną wartość temperatury.
Specyfikacja techniczna termometru Microlife NC 100: • typ: Elektroniczny termometr bezkontaktowy NC 100, •zakres pomiaru: pomiar temperatury ciała: 34,0-42,2 °C (93,2-108,0 °F); pomiar temperatury obiektu: 0-100,0 °C (32-212,0 °F), •waga: 81 g (z bateriami), 56 g (bez baterii), • wymiary: 150 x 40 x 39 mm, • rozdzielczość: 0,1 ˚C / ˚F, • dokładność pomiaru: w warunkach laboratoryjnych: ±0,2˚C, 36,0 - 39,0˚C (±0,4˚F, 96,8 - 102,2˚F), • wyświetlacz: Liquid Crystal Display (ciekłokrystaliczny), 4 cyfry plus ikony specjalne, •akustyka: Przyrząd włączony i gotowy do wykonywania pomiarów: 1 krótki sygnał; zakończenie pomiaru: 1 długi sygnał dźwiękowy (1 sek.), jeśli odczyt jest niższy niż 37,5˚C (99,4˚F); 10 krótkich sygnałów dźwiękowych, jeśli odczyt jest równy lub wyższy niż 37,5˚C(99,4˚F). Błąd systemowy lub awaria: 3 krótkie sygnały dźwiękowe, • pamięć: Automatyczna prezentacja ostatniego pomiaru, 30 odczytów wywoływanych z pamięci, • podświetlenie: po włączeniu przyrządu na 4 sekundy uaktywnia się ZIELONE podświetlenie. Po zakończeniu pomiaru wynikiem niższym niż 37,5 ˚C (99,4 ˚F) na 5 sekund uaktywnia się ZIELONE podświetlenie. Po zakończeniu pomiaru wynikiem równym lub wyższym niż 37,5˚C (99,4˚F) na 5 sekund uaktywnia się CZERWONE podświetlenie, • automatyczne wyłączanie się: Po ok. 1 minucie od wykonania ostatniego pomiaru, • bateria: 2 baterie AAA 1,5 V.

Kupujący Termometr Microlife NC 100, bezkontaktowy
Kupowali również