Zdjęcie produktu Tersilat

Tersilat aereozol na skórę 10 mg/g, 30 ml

Tersilat to produkt leczniczy dostępny bez recepty, w postaci aerozolu na skórę o działaniu przeciwgrzybiczym. Stosowany m.in. w przypadku grzybic oraz w łupieżu pstrym.

19,65

Kategorie:
PIELĘGNACJA » Problemy skórne » Grzybica
Zdrowe nogi i stopy » Preparaty przeciwgrzybicze

Tersilat jest wskazany w miejscowym leczeniu:

 • grzybicy stóp,
 • grzybicy fałdów skórnych,
 • grzybicy skóry gładkiej,
 • łupieżu pstrego.

Tersilat to lek przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę zawierający jako substancję czynną terbinafiny chlorowodorek. Lek działa na różne gatunki grzybów wywołujących choroby skóry. Terbinafina zawarta w leku działa grzybobójczo (powoduje śmierć komórek grzybów) na dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki w zależności od gatunku działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

 

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

W miejscu zastosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane takie jak: świąd, łuszczenie skóry, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania, zaburzenia zabarwienia skóry, uczucie pieczenia skóry, silne zaczerwienienie skóry, powstawanie strupów. Objawów tych nie należy mylić z reakcjami uczuleniowymi.

Należy ZAPRZESTAĆ stosowania leku Tersilat oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących, ciężkich objawów reakcji uczuleniowej: • trudności w oddychaniu lub przełykaniu, • opuchnięcie twarzy, języka, ust lub gardła, • silne swędzenie skóry z czerwoną wysypką lub guzkami.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): Łuszczenie skóry, świąd.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób): Zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zmiany koloru skóry, silne zaczerwienienie, pieczenie, ból, ból w miejscu podania, podrażnienie w miejscu podania.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób): Suchość skóry, wyprysk, podrażnienie oka, kontaktowe zapalenie skóry, nasilenie objawów choroby w miejscu podania.

Nieznana częstość (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych): Reakcje uczuleniowe, wysypka. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami może wystąpić podrażnienie oka.

Kiedy nie stosować leku Tersilat:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o występowaniu nadwrażliwości na te substancje, gdyż w takim przypadku nie należy stosować leku Tersilat.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tersilat należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Lek jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego. Należy unikać kontaktu leku z twarzą i oczami, a także uszkodzoną skórą, ponieważ zawarty w leku alkohol może powodować podrażnienia. Jeżeli przypadkowo lek dostanie się do oczu, należy je przemyć bieżącą wodą. Nie należy wdychać leku. Jeśli po przypadkowej inhalacji leku wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Tersilat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować leku w jamie ustnej ani połykać. Nie należy stosować leku w obrębie twarzy. Ponadto niemowlęta nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry, w tym skóry piersi.

 

Tersilat a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie stosować innych leków czy innych produktów na leczone lekiem Tersilat miejsca na skórze (w tym leków dostępnych bez recepty).

 

Dzieci i młodzież

Leku nie należy stosować u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej.

 

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku w okresie ciąży, chyba że w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne. W okresie karmienia piersią lek można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza. Niemowlęta nie powinny mieć dostępu do skóry leczonej tym lekiem, w tym skóry piersi.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

Tersilat zawiera glikol propylenowy

Tersilat zawiera 350 mg glikolu propylenowego w każdym g roztworu. Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

 

Tersilat zawiera etanol

Ten lek zawiera 235 mg alkoholu (etanolu) w każdym g roztworu. Lek może powodować pieczenie uszkodzonej skóry. Lek łatwopalny. Przechowywać z dala od ognia. Nie używać w pobliżu otwartego ognia, zapalonego papierosa lub niektórych urządzeń (np. suszarek do włosów).

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, Tersilat należy stosować na chorobowo zmienione miejsca w sposób podany poniżej.
Dorośli:

 • grzybica stóp - raz na dobę przez 1 tydzień,
 • grzybica fałdów skórnych - raz na dobę przez 1 tydzień,
 • grzybica skóry gładkiej - raz na dobę przez 1 tydzień,
 • łupież pstry - dwa razy na dobę przez 1 tydzień.


Lek należy stosować w zalecanych dawkach przez zalecany okres, nawet jeżeli objawy zakażenia ustępują już po kilku dniach od zastosowania leku.
Zapobiegnie to wystąpieniu nawrotu choroby, co może mieć miejsce, gdy lek nie będzie stosowany regularnie lub będzie stosowany przez czas krótszy niż zalecany.
Należy postępować dokładnie według poniższej instrukcji:

 • Umyć i osuszyć ręce oraz chorobowo zmienione miejsca na skórze i miejsca je otaczające.
 • Rozpylić aerozol na zmienione chorobowo miejsca na skórze i ich okolice, tak aby pokryć je w całości cienką warstwą leku.
 • Po każdym zastosowaniu leku należy wytrzeć nadmiar roztworu pozostającego na otworze wylotowym butelki czystą, suchą ściereczką.
 • Po zastosowaniu aerozolu należy umyć ręce.


Podczas leczenia zmienioną chorobowo skórę należy:

 • utrzymywać w czystości poprzez regularne mycie,
 • wycierać delikatnie, nie trzeć,
 • unikać drapania miejsc leczonych, gdyż może spowodować to spowolnienie procesu leczenia lub rozprzestrzenienie się zakażenia.


Podstawą profilaktyki chorób grzybiczych skóry jest stosowanie własnego ręcznika, ubrań osobistych oraz częste mycie.

 

 

 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tersilat

W razie zastosowania większej dawki niż zalecana lub przypadkowego połknięcia leku Tersilat, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Pominięcie zastosowania leku Tersilat

W przypadku pominięcia dawki leku Tersilat, należy zastosować go jak najszybciej i następnie kontynuować leczenie według wcześniej ustalonego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Lek należy stosować regularnie, gdyż stosowanie zgodnie z zaleceniami jest podstawą powodzenia leczenia i zmniejsza ryzyko nawrotu zakażenia.

 

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

substancja czynna: 1 g roztworu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku (Terbinafini hydrochloridum).

substancje pomocnicze: Etanol Glikol propylenowy Makrogolu eter cetostearylowy Woda oczyszczona

 

PRZECHOWYWANIE:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

Kupujący Tersilat, 10 mg/g, aer.na skore, 30 ml
Kupowali również