Test pask. Everchek D/monitor.stęż.glukozy we krwi,50 pasków


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Test pask. Everchek D/monitor.stęż.glukozy we krwi,50 pasków

36,60

Kupujący Test pask. Everchek,d/monitor.stęż.glukozy we krwi,50 pasków
Kupowali również