Test paskowy Accu-Chek Active Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy, 50 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Test paskowy Accu-Chek Active Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy, 50 sztuk

Accu-Chek Active to test paskowy służący do codziennego samodzielnego oznaczania stężenia glukozy we krwi, badania niezwykle ważnego dla osób zmagających się z podwyższonym poziomem cukru we krwi, a w szczególności dla diabetyków. Jedynie kropla krwi oraz kilka sekund wystarczą, aby zbadać i podać zawartość glukozy we krwi. Testy paskowe Accu-Chek Active przystosowane są do współpracy z konkretnymi urządzeniami, kompatybilne jedynie z glukometrem Accu-Chek Active. Jedno opakowanie Accu-Chek Active zawiera 50 sztuk pasków testowych.

38,31

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na T

Wskazaniem do stosowania pasków testowych Accu-Chek Active jest codzienne kontrolowanie poziomu glukozy we krwi, szczególnie u osób chorujących na cukrzycę. Paski testowe Accu-Chek Active przeznaczone są do samodzielnego pomiaru stężenia glukozy we krwi przez pacjenta w świeżej krwi kapilarnej pobranej z opuszki palca. Pasek przeznaczony jest do użytku zewnętrznego, wyłącznie z glukometrem Accu-Chek Active.
Systematyczna kontrola poziomu glukozy we krwi jest niezwykle istotna, szczególnie u osób z podwyższonym poziomem cukru we krwi, a przede wszystkim u diabetyków. Do oznaczenia stężenia glukozy we krwi przy pomocy pasków testowych Accu-Chek Active wystarczy jedynie kropla krwi i kilka sekund. Testy paskowe Accu-Chek Active przeznaczone są do stosowania wraz z glukometrem Accu-Chek Active. Technologia pasków testowych Accu-Chek Active w połączeniu z glukometrem pozwala na ilościowy pomiar stężenia glukozy w świeżej krwi kapilarnej pobranej z opuszki palca, jako pomoc w monitorowaniu skuteczności kontrolowania poziomu glukozy we krwi. Należy pamiętać o tym, że samokontrola nie zastąpi regularnej kontroli lekarskiej. Przed samodzielnym mierzeniem stężenia glukozy we krwi należy wziąć udział w szkoleniu przeprowadzonym przez wykwalifikowany personel medyczny. Lekarz ustali wspólnie z pacjentem indywidualny docelowy zakres wartości stężenia glukozy we krwi. Test paskowy umożliwia oszacowanie wyniku pomiaru za pomocą porównania barw i w ten sposób dodatkowe sprawdzenie poprawności wyniku. Do zaleceń odnośnie leczenia wolno wykorzystywać tylko i wyłącznie wyniki pomiarów wyświetlone przez glukometr. Porównania barw służy tylko jako kontrola poprawności wyniku pomiaru. 1. Przed pomiarem Na odwrocie testu paskowego znajduje się okrągłe, kolorowe okienko kontrolne. Należy porównać kolor okienka z kolorowymi kropkami na etykiecie pojemnika z testami paskowymi. Barwa okienka kontrolnego musi odpowiadać górnej kropce na skali (0 mg/dL, 0 mmol/L). Jeśli okienko kontrolne wykazuje inną barwę, należy zrezygnować z użycia ninejszego testu pakowego. 2. Po pomiarze Na etykiecie pojemnika z testami paskowymi umieszczone są obok każdego kolorowego punktu wartości poziomu glukozy we krwi w mg/dL i mmol/L. Po upływie 30 lub 60 sekund od naniesienia krwi należy porównać kolor okienka kontrolnego na odwrocie testu paskowego z kropką najbardziej zbliżoną do otrzymanego wyniku pomiaru. Jeśli kolor wyraźnie się różni, należy powtórzyć pomiar. Jeśli również po kolejnych pomiarach nie zostanie uzyskana zgodność barw, należy skonsultować sięz właściwą placówką obsługi klienta. Te testy paskowe zapewniają uzyskanie wyników odpowiadających stężeniu glukozy w osoczu krwi zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC).
Paski testowe Accu-Chek Active należy chronić od światła i wilgoci. Jest to produkt bardzo czuły na występującą w otoczeniu wilgoć. Dlatego nie wyjmuj ich z pojemnika z testami paskowymi mokrymi rękami. Zamykaj pojemnik z testami paskowymi oryginalną pokrywką natychmiast po wyjęciu z niego testu. Pasków testowych nie należy również wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Nie trzymać w lodówce. Glukometr Accu-Chek Active nie wymaga do pomiaru stężenia glukozy we krwi ani klucza aktywującego, ani klucza kodującego. Jeśli w opakowaniu testów paskowych znajdziesz czarny klucz aktywujący lub klucz kodujący innego koloru, możesz go wyrzucić. Jeśli w wyznaczonym czasie nie naniosłeś na test paskowy krwi i glukometr się wyłączył: wyciągnij test paskowy i go wyrzuć. Powtórz pomiar stężenia glukozy nanosząc krew na nowy test paskowy. Kropli krwi nie należy rozcierać na polu testowym przy nanoszeniu krwi. Nanoś krew na test paskowy dopiero wtedy, gdy na ekranie miga symbol kropli. Paski testowe należy przechowywać wyłącznie w oryginalnej fiolce i nie przekładać ich do nowej fiolki ani żadnego innego pojemnika. Po wyciągnięciu jednego paska z fiolki należy natychmiast szczelnie ją zamknąć. Korzystanie z nieużytecznych testów paskowych może prowadzić do powstawanie błędnych wyników. Przy zaburzeniach krążenia obwodowego, samodzielne sprawdzanie stężenia glukozy we krwi może nie być właściwym rozwiązaniem. W takim wypadku należy skonsultować się z lekarzem. Nieprzestrzeganie poniższych punktów może prowadzić do powstania błędnych pomiarów stężenia glukozy we krwi: • należy używać wyłącznie testów paskowych, których data ważności jeszcze nie upłynęła, • nie wolno wyjmować testu z pojemnika mokrymi rękami, • należy dokładnie i szczelnie zamykać fiolkę, • nie należy zginać testu paskowego podczas wprowadzania go do glukometru, • nie należy zginać ani poruszać testem paskowym przed lub podczas nanoszenia na niego krwi i podczas trwania pomiaru. Paski testowe Accu-Chek Active należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, poniżej 30°C. Wyrób jednorazowego użytku. Tylko do użytku zewnętrznego. Pokrywka pojemnika z testami paskowymi zawiera nietoksyczną krzemionkową substancje osuszającą. W razie przypadkowego połknięcia należy wypić dużą ilość wody i skontaktować się z lekarzem. Wszystkie części składowe opakowania można wyrzucać do odpadów domowych. Po użyciu testy paskowe należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami.
Paski testowe Accu-Chek Active należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, według wskazówek zawartych w dołączonej do opakowania instrukcji. Wykonywanie pomiarów stężenia glukozy we krwi przy pomocy pasków testowych Accu-Chek Active i glukometru Accu-Chek Active: 1. Umyj ręce ciepłą wodą i mydłem. Przed pozyskiwaniem krwi osusz dokładnie ręce. Zmniejszy to zabrudzenie miejsca nakłucia i poprawi przepływ krwi. 2. Przygotuj nakłuwacz do pobrania krwi. 3. Sprawdź datę ważności testów paskowych na pojemniku z testami paskowymi. Nie należy używać testów paskowych po upływie ich daty ważności. Następnie możesz wykonać nanoszenie krwi, gdy test paskowy jest w glukometrze: 1. Wyjmij jeden test paskowy z pojemnika. Natychmiast zamknij pojemnik. Trzymaj test paskowy tak, aby nadrukowane na nim strzałki i zielony kwadrat znajdowały się na wierzchu. Wsuń test paskowy do prowadnicy testu paskowego, w kierunku pokazanym przez strzałki tak, aby wyczuwalnie „zaskoczył” na swoje miejsce. Nie zginaj przy tym testu paskowego. Test paskowy musi przylegać płasko do osłony. 2. Glukometr włącza się samoczynnie i przeprowadza najpierw standardowy test ekranu (ok. 2 sekundy). Na ekranie powinny pojawić się wszystkie elementy wskaźnika cyfrowego (glukometr mierzący w mg/dL) lub (glukometr mierzący w mmol/L) oraz godzina, data i jednostka miary. Jeśli brakuje któregoś z elementów, skontaktuj się z placówką obsługi klienta. 3. Po teście ekranu pojawi się na nim symbol testu paskowego i migający symbol kropli. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Glukometr jest teraz gotowy do przeprowadzenia pomiaru stężenia glukozy. Naniesienie krwi na test paskowy musi nastąpić w ciągu ok. 90 sekund. Potem glukometr się wyłączy. 4. Przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania kropli krwi rozmasuj palec w kierunku opuszki, lekko uciskając. 5. Nanieś kroplę krwi na środek zielonego pola. Odsuń palec od testu paskowego. Po rozpoznaniu przez glukometr krwi usłyszysz sygnał dźwiękowy. Rozpoczyna się pomiar. Migający symbol klepsydry informuje o tym, że pomiar jest w toku. Jeśli ilość naniesionej krwi będzie zbyt mała, po kilku sekundach rozlegną się 3 ostrzegawcze sygnały dźwiękowe. Możesz wówczas nanieść następną kroplę krwi. 6. Pomiar kończy się po ok. 5 sekundach. Na ekranie pojawia się wynik pomiaru stężenia glukozy i rozlega się sygnał dźwiękowy. Jednocześnie wynik ten zostanie przez glukometr zapisany. Możesz teraz oznaczyć wynik pomiaru, ustawić przypomnienie o pomiarze lub wyłączyć glukometr. Lub wykonać nanoszenie krwi, gdy test paskowy jest poza glukometrem: 1. Przy pomocy nakłuwacza nakłuj bok opuszki palca. W celu lepszego uformowania kropli krwi rozmasuj palec w kierunku opuszki, lekko uciskając. 2. Kiedy wyświetli się symbol testu paskowego i migający symbol kropli: Wyciągnij test paskowy z glukometru. 3. Symbol testu paskowego i kropli zaczną na ekranie migać. Masz teraz ok. 20 sekund na naniesienie krwi na test paskowy i ponowne jego wsunięcie do glukometru. W ostatnich 5 sekundach rozbrzmiewa raz na sekundę sygnał dźwiękowy. Jego zadaniem jest przypominanie o konieczności ponownego wsunięcia testu paskowego z naniesioną krwią. Jeśli nie wsuniesz testu paskowego w tym czasie, glukometr wyświetli komunikat błędu . Nanieś kroplę krwi na środek zielonego pola. 4. Wsuń test paskowy do prowadnicy testu paskowego, w kierunku pokazanym przez strzałki tak, aby wyczuwalnie „zaskoczył” na swoje miejsce. Test paskowy musi przylegać płasko do osłony. Rozpoczyna się pomiar. Migający symbol klepsydry informuje o tym, że pomiar jest w toku. 5. Pomiar kończy się po ok. 8 sekundach. Na ekranie pojawia się wynik pomiaru stężenia glukozy i rozlega się sygnał dźwiękowy. Jednocześnie wynik ten zostanie przez glukometr zapisany. Możesz teraz oznaczyć wynik pomiaru, ustawić przypomnienie o pomiarze lub wyłączyć glukometr. 6. Wyciągnij test paskowy z glukometru. Glukometr się wyłączy. Po użyciu testy paskowe należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami. Personel medyczny musi utylizować zużyte testy paskowe tak, jak wymagają tego przepisy właściwej instytucji. Jeśli nie wyciągniesz testu paskowego i nie naciśniesz żadnego przycisku, glukometr wyłączy się samoczynnie po ok. 30 sekundach.
Opakowanie Accu-Chek Active zawiera 50 sztuk pasków testowych dostosowanych do glukometru Accu-Chek Active. Na etykiecie pojemnika z paskami testowymi znajduje się skala barw, tabela stężeń do roztworów kontrolnych i numer kodu, 1 klucz aktywacyjny, 1 ulotka informacyjna.

Kupujący Test pask. Accu-Chek Active, 50 pasków
Kupowali również